NSA: Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych dla innych osób niż spokrewnione w I stopniu, uzależnione od orzeczenia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Warunkiem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu, jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez współmałżonka albo rodziców - orzekł w uchwale 14 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.

15.11.2022

Praca kobiet w ciąży za słabo chroniona - to problem systemowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Państwo nie chroni kobiet we wczesnej ciąży, do 12 tygodnia, zatrudnionych na umowach na czas określony. Ich umowa nie ulega przedłużeniu do czasu porodu. Zdaniem prawników, problem jest systemowy i nie dotyczy tylko ochrony kobiet we wczesnej ciąży, ale i w ogóle pracy ciężarnych. Efektem są patologie, które zwalcza ZUS. Chociaż nie zawsze są one związane z chęcią wyłudzania świadczeń.

12.11.2022

SA: Opłacenie składki zdrowotnej po terminie było usprawiedliwione

Ubezpieczenia społeczne

Odwołującej nie można przypisać braku staranności w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacenie składki po terminie było uzasadnione utratą płynności finansowej z uwagi na pandemię i przekonało Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd też wykluczył możliwość, że kobieta poszukiwała ochrony naruszając zasady współżycia społecznego poprzez rażące zawyżenie podstawy wymiaru składek.

10.11.2022

Rzecznik MŚP: ZUS łamie zasady Konstytucji Biznesu wpędzając w kłopoty przedsiębiorczą matkę

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Kosmetyczka z Warszawy nie ma z czego utrzymywać siebie i dziecka, ponieważ ZUS odmówił jej wypłaty zasiłku macierzyńskiego z powodu domniemanego zadłużenia jako przedsiębiorcy. Chodzi o rozstrzygnięcie, że terminowo opłacany przez przedsiębiorcę układ ratalny powinien być równoznaczny z brakiem zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, co potwierdza także ZUS wydając przedsiębiorcom zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS.

04.11.2022

Archiwum konserwuje dokumenty, emerytura od płacy minimalnej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Trudności z uzyskaniem z archiwów dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy stoją często na przeszkodzie, by uzyskać od ZUS wyższe świadczenia emerytalne - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów ZUS przyjmuje za podstawę wymiaru składek kwotę minimalnego wynagrodzenia.

04.11.2022

Zasiłek pogrzebowy jednak wzrośnie? MRiPS analizuje możliwości

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że analizuje możliwości zmiany kwoty zasiłku pogrzebowego. Obecna jego wysokość nie pokrywa całkowitego kosztu pochowania osoby zmarłej, choć jak zaznacza resort rodziny, istnienie zasiłku nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego.

01.11.2022

Gdy kontrola L4 nie zastanie nas w domu – przez źle podany adres mogą być kłopoty

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS i pracodawcy mają prawo sprawdzać, co robi ubezpieczony w trakcie zwolnienia lekarskiego. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia chorobowego podczas kontroli to jedno z najczęstszych wykroczeń. Czy w takiej sytuacji można utracić wynagrodzenie, a pracodawca może wyciągnąć dodatkowe konsekwencje? - prawnicy wyjaśniają.

29.10.2022

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jej celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tak, by proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny. Za nowelizacją głosowało 445 posłów, jeden był przeciw, czterech się wstrzymało.

27.10.2022

W najbliższy poniedziałek ZUS pracuje tylko do 15:00

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W najbliższy poniedziałek, 31 października 2022 roku, ZUS pracuje krócej. Sale obsługi klientów we wszystkich placówkach, a także Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 będą czynne od 8:00 do 15:00. Bez ograniczeń godzinowych można załatwiać swoje sprawy w ZUS poprzez indywidualne konto na PUE ZUS.

27.10.2022

Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.

22.10.2022

Sąd: Jedyny wspólnik nie mógł zostać objęty ubezpieczeniem jako pracownik

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wspólnik został zatrudniony w spółce, w której jednocześnie był członkiem zarządu i jedynym udziałowcem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, tylko jako wspólnik. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ w spornym stosunku pracy nie było podporządkowania pracowniczego. Natomiast wykonywane czynności wiązały się z ryzykiem, które sam ponosił.

19.10.2022

Będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany obejmą m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej. Celem jest zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wysyłanej przez ZUS.

18.10.2022

Spadkobiercy sami muszą się upomnieć w ZUS o środki z OFE, które zostały po zmarłych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS, o czym wielu spadkobierców nie wie. Według danych Zakładu, od stycznia do sierpnia br. liczba wypłat środków z subkonta (II filar ZUS) wyniosła 31,6 tysięcy, a kwota jednorazowych wypłat - ok. 516 mln zł. Formalności trzeba zacząć od kontaktu z Zakładem.

18.10.2022

Sąd: Zaognienie nieujawnionej choroby nie prowadzi do uznania umowy za pozorną

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.

18.10.2022

WSA: Niezdolny do pracy nie może mieć statusu osoby bezrobotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie świadczące o niezdolności tej osoby do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z...

17.10.2022

Emerytury i renty wyższe w 2023 r. - wzrost co najmniej o 250 zł

Ubezpieczenia społeczne

Jest już projekt ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku - wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł. przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.

06.10.2022

Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Po zakończeniu 2022 roku, przy rozliczaniu PIT, wszyscy emeryci i renciści będą musieli zapłacić podatek zdrowotny, choć wielu z nich nie zapłaci podatku dochodowego. ZUS potwierdza, że od świadczeń w wysokości np. 500 zł miesięcznie nie pobiera zaliczki na PIT, ale nie mówi, że pobiera 9 proc. składkę zdrowotną. Dla wielu osób rozliczenie PIT za 2022 rok będzie mniej korzystne niż było za 2021.

03.10.2022

Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Pierwsza rocznica uchwalenia Polskiego Ładu powinna być jego końcem

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

W sobotę, 1 października 2022 roku, mija dokładnie rok od uchwalenia przez Sejm podatkowego Polskiego Ładu. Począwszy od projektu, przepisy te spotkały się z szeroką – co ważne – merytoryczną – krytyką. Rząd się nią nie przejął i dopiął swego: od 1 stycznia br. obowiązuje legislacyjny potworek, który zaburzył nasz system prawny i stabilność prowadzenia biznesu, a na co dzień dotyka każdego Polaka uzyskującego dochody z własnej pracy.

30.09.2022

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

30.09.2022