Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jej celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tak, by proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny. Za nowelizacją głosowało 445 posłów, jeden był przeciw, czterech się wstrzymało.

27.10.2022

W najbliższy poniedziałek ZUS pracuje tylko do 15:00

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W najbliższy poniedziałek, 31 października 2022 roku, ZUS pracuje krócej. Sale obsługi klientów we wszystkich placówkach, a także Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 będą czynne od 8:00 do 15:00. Bez ograniczeń godzinowych można załatwiać swoje sprawy w ZUS poprzez indywidualne konto na PUE ZUS.

27.10.2022

Rząd nierówno traktuje obywateli pobierających 500+, ale naprawiać sytuacji nie zamierza

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, które pobierają emeryturę, rentę bądź inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, jest wypłacane jako różnica między kwotą 1896,13 zł a łączną otrzymywaną przez nich kwotą świadczeń brutto. Powoduje to "ucinanie", często znaczące, 500+. To rozwiązanie niesprawiedliwe, bo takiego kryterium dochodowego rodziców nie ma przy świadczeniu 500+ na każde dziecko do 18. r.ż. MRiPS nie zamierza jednak tego zmieniać.

22.10.2022

Sąd: Jedyny wspólnik nie mógł zostać objęty ubezpieczeniem jako pracownik

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wspólnik został zatrudniony w spółce, w której jednocześnie był członkiem zarządu i jedynym udziałowcem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, tylko jako wspólnik. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ w spornym stosunku pracy nie było podporządkowania pracowniczego. Natomiast wykonywane czynności wiązały się z ryzykiem, które sam ponosił.

19.10.2022

Będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - rząd przyjął projekt

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany obejmą m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej. Celem jest zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji, zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wysyłanej przez ZUS.

18.10.2022

Spadkobiercy sami muszą się upomnieć w ZUS o środki z OFE, które zostały po zmarłych

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS, o czym wielu spadkobierców nie wie. Według danych Zakładu, od stycznia do sierpnia br. liczba wypłat środków z subkonta (II filar ZUS) wyniosła 31,6 tysięcy, a kwota jednorazowych wypłat - ok. 516 mln zł. Formalności trzeba zacząć od kontaktu z Zakładem.

18.10.2022

Sąd: Zaognienie nieujawnionej choroby nie prowadzi do uznania umowy za pozorną

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.

18.10.2022

WSA: Niezdolny do pracy nie może mieć statusu osoby bezrobotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie świadczące o niezdolności tej osoby do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z...

17.10.2022

Emerytury i renty wyższe w 2023 r. - wzrost co najmniej o 250 zł

Ubezpieczenia społeczne

Jest już projekt ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku - wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł. przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 187,50 zł.

06.10.2022

Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą

Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Po zakończeniu 2022 roku, przy rozliczaniu PIT, wszyscy emeryci i renciści będą musieli zapłacić podatek zdrowotny, choć wielu z nich nie zapłaci podatku dochodowego. ZUS potwierdza, że od świadczeń w wysokości np. 500 zł miesięcznie nie pobiera zaliczki na PIT, ale nie mówi, że pobiera 9 proc. składkę zdrowotną. Dla wielu osób rozliczenie PIT za 2022 rok będzie mniej korzystne niż było za 2021.

03.10.2022

Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Pierwsza rocznica uchwalenia Polskiego Ładu powinna być jego końcem

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

W sobotę, 1 października 2022 roku, mija dokładnie rok od uchwalenia przez Sejm podatkowego Polskiego Ładu. Począwszy od projektu, przepisy te spotkały się z szeroką – co ważne – merytoryczną – krytyką. Rząd się nią nie przejął i dopiął swego: od 1 stycznia br. obowiązuje legislacyjny potworek, który zaburzył nasz system prawny i stabilność prowadzenia biznesu, a na co dzień dotyka każdego Polaka uzyskującego dochody z własnej pracy.

30.09.2022

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Środowisko Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką możliwość daje podpisana 29 września przez prezydenta ustawa. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

30.09.2022

Składka zdrowotna może "dobić" zmieniających formę opodatkowania

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania w trakcie 2022 roku albo będą myśleli o tym po jego zakończeniu, wypełniając zeznanie roczne, powinni to dobrze przeliczyć. Bo nie dość, że może ich czekać duża dopłata składki zdrowotnej, to także zapłata odsetek za zaległość w tej składce. Zdaniem prawników, sprawa nie jest oczywista i wszystko będzie zależało od podejścia ZUS i urzędów skarbowych.

30.09.2022

SN wytknął wady skargi nadzwyczajnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.

30.09.2022

Będzie o 9 tygodni dłuższy urlop rodzicielski tylko dla ojców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby tylko ojcom o 9 tygodni i odpłatność za jego część nietransferowalną na poziomie 70 proc. – to niektóre zmiany, które ma wprowadzić ustawa dotycząca urlopów rodzicielskich. Strona społeczna domaga się odpłatności na poziomie 90 proc., a resort rodziny stoi na stanowisku, że ustawa, która wdroży w życie dyrektywę unijną i tak wychodzi poza narzucone przez nią ramy.

29.09.2022

Gdzie szukać dokumentów sprzed lat potrzebnych do złożenia wniosku o emeryturę

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Gdy podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku emerytalnego brakuje zaświadczeń sprzed lat, emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina ZUS. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.

26.09.2022

Przedsiębiorcy na koniec roku sięgną do dna kieszeni, by dopłacić składkę zdrowotną

PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład

Końcówka roku może być finansowo bardzo trudna dla wielu przedsiębiorców, którzy co gorsza nie mają tego świadomości. Dotyczy to zwłaszcza ryczałtowców. Wielu będzie musiało bowiem dopłacić składkę zdrowotną, bo przekroczą próg przychodów. Wbrew zasadzie obowiązującej w podatkach, wyższą składkę będą musieli zapłacić za wszystkie miesiące wstecz, od początku 2022 roku.

26.09.2022

Kontrowersyjna zmiana w poradniku ZUS – to prawdziwa zachęta dla pracowników pobierających lewe L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS 30 sierpnia br. opublikował najnowszą wersję poradnika dla osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Od tego momentu, jeżeli osoby te nie zastaną podwładnego w miejscu jego zamieszkania, a nie ma innych okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie L4, to powinny uznać, że nie zachodzą okoliczności niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia chorobowego.

23.09.2022

Finansowa pomoc państwa niewystarczająca dla najsłabszych – RPO interweniuje

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.

20.09.2022