Rząd zdecydował, by złagodzić wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Obecnie obowiązek ten nie dotyczy firm zatrudniających poniżej 20 pracowników. Zdaniem autorów, nowe rozwiązania powinny zachęcić firmy do zwiększania zatrudnienia, zawierania umów o pracę, bo nie będzie skutkować obowiązkiem ustalania regulaminów i tworzenia ZFŚS.

Wydłużono i ujednolicono też terminy odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni (obecnie 7) na wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Do 21 dni (z 14) wydłużono też termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Zdaniem rządu, obecnie obowiązujące w prawie terminy są zbyt krótkie na prawidłowe sformułowanie pozwu. "Nowe, ujednolicone terminy mają zmniejszyć ryzyko pomyłki, której skutki są szczególnie dotkliwe dla pracowników. Powinny też zwiększyć zaufanie przedsiębiorców i pracowników do prawa" - podkreślono.

Czytaj: RPO: siedmiodniowy termin na odwołanie po zwolnieniu z pracy jest za krótki

Premier Beata Szydło na konferencji prasowej we wtorek podkreśliła, że przyjęte przez rząd zmiany mają ułatwić funkcjonowanie polskim firmom.

"To są zmiany, które zostały przygotowane w ramach pakietu 100 zmian ułatwiających życie przedsiębiorcom, dzisiaj pierwsza część dotycząca m.in. otoczenia prawnego, ochrony środowiska, zmiany dotyczące kodeksu pracy, m.in. ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy nie będą musieli przygotowywać odpowiednich regulaminów, jeżeli zatrudniają do 50 osób w swojej firmie" - mówiła szefowa rządu.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniać będzie osiemnaście ustaw. Zmiany dotyczą m.in. Prawa budowlanego, Prawa pracy, Prawa o swobodzie działalności gospodarczej, Prawa finansowego, Prawa dotyczącego dozoru technicznego, czy Prawa ochrony środowiska.

Głównym celem proponowanych zmian jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. "Cel ten zostanie osiągnięty dzięki redukcji niektórych obowiązków administracyjnych, wprowadzeniu regulacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i zwiększających efektywność pracy, usprawnieniu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszeniu uciążliwości kontroli działalności gospodarczej. Nowe przepisy gwarantują bardziej stabilne prawo" - przekonuje CIR.

Jak podkreślono, zmiany mają być szczególnie korzystne dla sektora MŚP. "Oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli, wynikające z mniejszych obciążeń administracyjnych, powinny wynieść ok. 230 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy" - oceniono.(PAP)