Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz.

Zobacz także: Fundacja nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP

 

Zapowiedź zmian ukazała się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według planu rząd ma przyjąć projekt jeszcze w IV kwartale 2014 r.

Męcina wyjaśnił w rozmowie z PAP, że nowelizowana ma być obecnie obowiązująca tzw. ustawa antykryzysowa - ustawa z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Pozwala ona na pomoc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu ekonomicznego.

Wiceszef resortu pracy wyjaśnił, że w projektowanej nowelizacji znajdą się parametry pomocy odnoszące się do sytuacji, w której znaleźli się przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami. "Pomoc będzie adresowana bardzo szeroko - do tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu, przetwórstwa i - na co zwracam szczególną uwagę – transportu” – powiedział PAP wiceszef resortu pracy.

Zasady ubiegania się o pomoc i kryteria jej przyznawania - oświadczenia, poziom spadku obrotów - będą podobne jak obecnie - podkreślił.

Męcina wyjaśnił, że w ocenie resortu zaplanowana kwota - do 500 mln zł na dwa lata (2015-16) będzie wystarczająca. "Mamy doświadczenia z funkcjonowania ustawy w obecnym kształcie. Te środki będą uruchamiane w transzach, powinny być wystarczające. W razie większych potrzeb, będziemy reagować" - powiedział.

Wiceminister ma nadzieję, że już w przyszłym tygodniu przeprowadzi konsultacje projektu. Zaznaczył, że wstępna dyskusja wewnątrz resortu pracy już się odbyła. Przypomniał, iż umieszczenie zmian w planie prac RM oznacza, że od razu przygotowywany będzie projekt, a nie jego założenia.

Z informacji w planie prac legislacyjnych rządu wynika, że środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie miał możliwość wsparcia firm w wypłacie pracownikom części wynagrodzeń przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy. Pieniądze będzie można też otrzymać na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowania szkoleń dla pracowników. (PAP)