Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011...

08.02.2012

UOKiK ściga za niedozwolone klauzule w umowach o ike

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował sto piętnaście wzorców umów stosowanych przez instytucje finansowe oferujące indywidualne konta emerytalne. Kontrola wykazała, że szesnastu...

07.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski