Prezydent podpisał ustawę o rehabilitacji

Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa podnosi od...

14.08.2012

Urlop wychowawczy będzie dłuższy o miesiąc

Od początku 2013 roku urlop wychowawczy będzie wynosił 37 miesięcy. Z tego wymiaru dla każdego z rodziców zostanie przeznaczony jeden miesiąc urlopu wychowawczego, który będzie nieprzenoszalny....

14.08.2012

Umowa o pracę to nie książka życzeń

O tym, czy pracodawca może karać finansowo za spóźnienia i niewłaściwy ubiór pracownika oraz zabraniać mu pracy po godzinach w innej firmie, rozmawiamy ze Sławomirem Paruchem, radcą prawnym...

14.08.2012

80 proc. zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy

MSW przesłało Federacji Związków Zawodowych informacje ws. nowych zasad wypłacania zasiłków chorobowych dla funkcjonariuszy. Swoje uwagi do projektu związkowcy mają przesłać ministerstwu po 20...

14.08.2012

Dni wolne na opiekę nie dla wszystkich rodziców

Pracownik wychowujący dziecko lub dzieci ma prawo do dodatkowych dni wolnych. Jest to uprawnienie pracownika, którego realizacja nie jest uzależniona od wystąpienia zdarzeń typu: choroba dziecka,...

14.08.2012

Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów?

ManpowerGroup, światowy lider w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, opublikował opracowanie eksperckie Jak przezwyciężyć globalny niedobór talentów. Dokument przedstawia strategie...

14.08.2012

Przez co najczęściej spóźniamy się do pracy?

Coraz bardziej niepewna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że liczba spóźnień z miesiąca na miesiąc maleje. Mimo to koszty ponoszone z tego tytułu przez polskich pracodawców sięgają nawet 12,2...

13.08.2012

OPZZ zaskarżył do TK nowelę ustawy emerytalnej

OPZZ zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o emeryturach z FUS z maja br. - poinformował przewodniczący OPZZ Jan Guz. Nowe przepisy wyrównują i podwyższają wiek emerytalny kobiet...

13.08.2012

W systemie wspierania bezrobotnych trzeba zmian

Liczniejsi doradcy zawodowi, większa efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, więcej środków z Funduszu Pracy na ten cel - to wg ekspertów warunki skutecznego wyprowadzania ludzi z...

13.08.2012

Godność pracownika pod ochroną prawa

Nie znajdziemy w prawie pracy przepisów o trybie kontroli korespondencji pracowników, nagrywaniu rozmów, sprawdzania maili czy przeszukiwaniu szafek. Kodeks pracy stwierdza jedynie, że pracodawca...

13.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski