Prawo.pl
Proces rekrutacji powinien przebiegać szybko i efektywnie. W rzeczywistości jednak często się...
Jakub Szczerbuk
23.09.2010
HR
Czy dojście do stanowiska pracy po drabinie stałej z szyną z urządzeniem samohamownym (pracownik...
Łukasz Wawszczak
23.09.2010
BHP
Zgodnie z art. 1041 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z...
Inny
22.09.2010
BHP
Pracodawcy, ktrzy skorzystali z dobrodziejstw tzw. ustawy antykryzysowej i zastosowali w swoich...
Agnieszka Rosa
22.09.2010
HR
Pojęcie optymalnej temperatury w środowisku pracy oznacza takie warunki termiczne, ktre stwarzają...
Marek Krzyżan
22.09.2010
BHP
Wiele produktw czy to produkowanych przez przedsiębiorcw, czy to wprowadzanych przez nich w inny...
Adam Bartosiewicz
22.09.2010
BHP
Firma polska wysyła pracownika do firmy w Niemczech na zasadzie oddelegowania poprzez zmianę...
Radosław Kowalski
21.09.2010
Czy można stwierdzić, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika...
Maciej Ambroziewicz
21.09.2010
BHP
Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24...
20.09.2010
BHP
Obliczenie emerytury osobom, ktrych kariera zawodowa przebiegała w dwch państwach nie jest łatwe....
Agnieszka Rosa
20.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Wysyłając pracownikw na szkolenia, nie każda organizacja ustala ich cele i nie każda ocenia, czy...
Astrid Zakrzewska
17.09.2010
HR
16.09.2010
Ubezpieczenia społeczne

Szef - młody wiekiem lub stażem

Ubezpieczenia społeczne HR
W zarządzaniu generalnie metryka nie jest najważniejsza, chociaż siłą rzeczy stosowne doświadczenie...
Monika Leśnikowska-Marciniak
16.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Mamy w firmie wiele wzkw transportowych i platform dostępu, ktre były tworzone we własnym zakresie....
16.09.2010
BHP
Do zadań medycyny katastrof należy optymalizowanie medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach...
Prawo.pl
15.09.2010
BHP
Pracodawcy posiadają uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z...
Dorota Dzienisiuk
15.09.2010
BHP