Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przed 1975 rokiem może być uznany za okres pracy w...
Michał Culepa
31.10.2013
Pracodawca, u którego na stanowiskach pracy występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych...
Maciej Ambroziewicz
31.10.2013
BHP
Z danych na 30 czerwca br. wynika, że Indywidualne Konto Emerytalne posiadało 816,3 tys. osób,...
Białkowski Rafał
30.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Związkowcom nie udało się w środę porozumieć z prezesem TVP Juliuszem Braunem - poinformował...
Cedro Magdalena
30.10.2013
Po spotkaniu z prezydentem przedstawiciele organizacji pracodawców deklarują, że przystąpią do...
Główczewski Aleksander
30.10.2013
W obliczu niekorzystnych zmian demograficznych w Europie zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje...
Nocuń Katarzyna
30.10.2013
Dodatek mieszkaniowy stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej orzekł WSA w Rzeszowie.
Anna Dudrewicz
30.10.2013
NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych uzgodniły wspólne założenia projektu zmiany...
Strojna Balcer Joanna
30.10.2013
Dlaczego Polek jest więcej niż mężczyzn na państwowych posadach? Bo trudniej z nich wylecieć na...
30.10.2013
W 2012 r. do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 44.300 skarg (rok wcześniej...
Edward Kołodziejczyk
30.10.2013
BHP
Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za dzień przepracowany, który następnie został...
Piotr Kostrzewa
30.10.2013
W walce o nowy układ zbiorowy dla pracowników sieci wysyłkowej sprzedaży internetowej Amazon...
Lepiarz Jacek
29.10.2013
Przedstawiciele rządu zgodnie uważają, że projekt zmian w systemie emerytalnym nie jest...
Strzępka Krzysztof
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Czas wyznaczony na podjęcie decyzji o pozostaniu w OFE wydaje się zbyt krótki, biorąc pod uwagę jak...
Białkowski Rafał
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej OFE może stać się likwidacja całego rynku...
Musiał Marcin
29.10.2013
Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepis, który pozwala gminom określać godziny otwierania i...
Kuta Justyna
29.10.2013
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo...
Pieniążek Osińska Beata
29.10.2013
Limit inwestycji funduszy emerytalnych w akcje na poziomie 75 proc. powinien obowiązywać od 4...
Białkowski Rafał
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Zarządzanie wiekiem, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym rozwija się od kilkunastu...
Monika Dawid-Sawicka
29.10.2013
Propozycje zawarte w projekcie zmian w systemie emerytalnym poprawią w krótkim okresie sytuację...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Z ponownym apelem o przywrócenie zasiłku pielęgnacyjnego oraz wnioskiem o informację rządu nt....
Gajcy Andrzej
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Projekt ustawy dotyczący zmian w systemie emerytalnym jest zgodny z Konstytucją i nie ma żadnych...
Chinowski Nikodem
29.10.2013
Ubezpieczenia społeczne
Zawodami przyszłości na polskim rynku pracy będą szeroko rozumiane usługi, od IT po opiekę nad...
29.10.2013
Należy rozważyć zasadność zakazu inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz zastanowić się...
Musiał Marcin
29.10.2013
Browar należący do Kompanii Piwowarskiej został uznany przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy...
Jarosław Zasada
29.10.2013
BHP
W pomieszczeniach pracy dopuszczalne jest używanie wózków z silnikiem spalinowym pod warunkiem, że...
Krzysztof Zamajtys
29.10.2013
BHP
Ministerstwo pracy pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który ma...
Agnieszka Rosa
29.10.2013
Wyciek gazu spowodował w poniedziałek śmierć sześciu górników w kopalni węgla kamiennego na północy...
Marciniak Łukasz
28.10.2013
BHP
Do pięciu lat więzienia grozi pielęgniarce jednego z częstochowskich szpitali, która wykonywała...
Piotrowiak Katarzyna
28.10.2013
Ministerstwo sprawiedliwości uważa, że okres vacatio legis przy noweli ustawy o OFE jest zbyt...
Białkowski Rafał
28.10.2013