Osoba prowadząca gospodarstwo rolne może zostać ukarana za to, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2015
Nadanie nowych uprawnień Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, w tym wyłącznego prowadzenia...
PAP
24.09.2015
BHP
Osoby, które zajmują się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym w trakcie jednego porodu, będą...
24.09.2015
Wyniki Globalnego Barometru HR Michael Page pokazują, że działy HR, dotychczas kojarzone przede...
24.09.2015
Udział podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne w kosztach pracy wynosi w Warszawie...
24.09.2015
Ze sposobu wykonania, czyli ze sporu co do ustalenia wysokości zobowiązania powoda względem...
Agnieszka Rosa
24.09.2015
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajmie się ponownie nowelizacją prawa pozwalającą na...
24.09.2015
HR
Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy nie wystarczy jedynie rządowy plan refundacji...
23.09.2015
O metodach zwiększania motywacji i zaangażowania oraz zarządzaniu poziomem własnej energii przez...
Małgorzata Rzewuska
23.09.2015
Rodzice, którzy na urlopie wychowawczym opiekują się więcej niż jednym dzieckiem, będą otrzymywać...
23.09.2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu w wysokości 10 proc. oznacza spadek o 0,1 pkt proc....
23.09.2015
HR
Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON może przestać być opłacalne dlapracodawców. To zkolei może...
23.09.2015
Agresywne zachowanie, nękanie, zastraszanie innych pracowników albo podwładnych - są to tylko...
23.09.2015
Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji z powodu powstrzymania się od...
Edward Kołodziejczyk
23.09.2015
BHP
Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które przewidują zmiany w...
Agnieszka Rosa
23.09.2015
Ozusowanie umów-zleceń podbije ceny usług ochroniarzy o 25 proc. donosi Rzeczpospolita.
23.09.2015
Pracodawca powinien sporządzić listę płac na tyle wcześnie, aby zatrudnieni otrzymali na czas...
Magdalena Skalska
23.09.2015