Po pobraniu najnowszej aktualizacji komponentów i słowników do programu zostaną wprowadzone:

- obsługa list TSL (list zaufanych usług), na podstawie których odbywa się weryfikacja poprawności i wiarygodności certyfikatu kwalifikowanego wykorzystywanego przez użytkownika programu do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS,

- obsługa certyfikatów kwalifikowanych oraz list CRL pochodzących z Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy zachowaniu niezmienionej obsługi certyfikatów kwalifikowanych wydanych przed 1.07.2016 przez centra działające na terenie Polski.

Poprawna praca programu Płatnik nie wymaga podejmowania jakichkolwiek działań ze strony użytkownika związanych z listami TSL. Program Płatnik automatycznie pobiera i aktualizuje listy TSL.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian zostały opisane w Podręczniku Użytkownika i Podręczniku Administratora, dostępnych pod adresem: pue.zus.pl/platnik/pobierz.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 12 lipca 2016 r.