Prawo.pl
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 2 czerwca uznał, iż nałożenie na przedsiębiorstwa...
Katarzyna Warecka
09.06.2016
Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców oraz łatwiejsze odzyskiwanie długów...
09.06.2016
Pensje menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości...
09.06.2016
OPZZ chce wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni w stosunku do podstawowego 26-dniowego wymiaru...
09.06.2016
Wymagania dla sprzętu elektrycznego, procedurę oceny zgodności oraz zakres dokumentacji technicznej...
Jarosław Zasada
09.06.2016
BHP
Rekomendacje to coraz popularniejsze narzędzie rekruterów. W ostatnim czasie często do polecania...
09.06.2016
HR
Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o...
09.06.2016
Sposobem na zwiększenie liczby pracowników wbranży informatycznej ma być przyciągnięcie kobiet na...
09.06.2016
Komisja Europejska przygotowuje się do zaostrzenia kursu wobec Niemiec i Francji w sprawie...
08.06.2016
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przyjął regulamin zwolnień grupowych, w ramach których w...
08.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła w tym tygodniu sprawozdanie za 2015 r. Wynika z niego m.in....
08.06.2016
Wymagania dotyczące dźwigów stale obsługujących budynki i budowle, procedury oceny zgodności oraz...
Jarosław Zasada
08.06.2016
BHP
Otwieranie korespondencji prywatnej, adresowanej imiennie do pracownika, lecz przesłanej na adres...
Paula Dąbrowska
08.06.2016
Sąd rozpoznający sprawę o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy...
Jarosław Zasada
08.06.2016
BHP