Organizacje coraz częściej badają poziom zaangażowania swoich pracowników. Okazuje się bowiem, że...
Paulina Wiśniewska
09.02.2016
Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowiska w sprawie wypadków w rolnictwie, planu pracy Państwowej...
09.02.2016
Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowiska w sprawie wypadków w rolnictwie, planu pracy Państwowej...
PAP
09.02.2016
BHP
Organizując stanowisko pracy wyposażone w komputer, pracodawca powinien uwzględnić wymagania...
09.02.2016
BHP
Formularze PIT zostaną wysłane do wszystkich osób, które w 2015 roku chociaż raz pobrały...
Marta Schodzińska
09.02.2016
We wtorek Roman Giedrojć, nowy główny inspektor pracy, przedstawi sejmowej Radzie Ochrony Pracy...
09.02.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do przewodniczących trzech największych central związkowych...
09.02.2016
Górnicze związki rozpoczęły we wtorek rano całodniową akcję informacyjną w kopalniach Kompanii...
09.02.2016
Coraz bardziej kurczy się liczba młodych w pracowników najemnych w sektorze publicznym. Młodzi do...
09.02.2016
HR
Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW prof. Gertruda...
09.02.2016
Ubezpieczenia społeczne
Od 22 lutego 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy. Zmiany dotyczą przede...
Agnieszka Rosa
09.02.2016
Blisko 60 proc. zatrudnionych w sądach pracuje w warunkach stresogennych, ponad połowa cierpi na...
PAP
08.02.2016
BHP
Wymagania bhp dotyczące prac i czynności eksploatacyjnych przy instalacjach ziębniczych określa...
Jarosław Zasada
08.02.2016
BHP
Dzięki noweli ustawy dot. systemu oceny zgodności i nadzoru rynku będzie można wdrożyć do polskiego...
PAP
08.02.2016
BHP
15 mln zł na stworzenie ok. 600 miejsc pracy dla osób poniżej 30 roku będzie można przeznaczyć w...
08.02.2016
Nadzór górniczy wspólnie z przedstawicielami spółek węglowych przeanalizuje możliwość uproszczenia...
PAP
08.02.2016
BHP
W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. przy 9,8 proc. w grudniu ub.r. - poinformowało w...
08.02.2016
HR
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spodziewa się w połowie tego tygodnia rozstrzygnięć...
08.02.2016