Prawo.pl
Zmienia się rola przestrzeni biurowej, wyzwaniem jest uczynienie pracy z domu wygodniejszą i...
26.08.2016
Od 2013 r. zniesiono obowiązekpracodawcy rozpoczynającego działalność zawiadamiania inspektora...
Joanna Kaleta
26.08.2016
Brak pisemnego potwierdzenia warunków pracy zatrudnionemu może się skończyć dla szefa karami. Chyba...
26.08.2016
Dyskretne uzewnętrznianie przekonań religijnych w miejscu pracy i noszenie symbolu religijnego nie...
26.08.2016
W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcę bezpiecznych metod pracy, winę za...
Jarosław Zasada
26.08.2016
BHP
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego sięga pozagranice Unii Europejskiej. Dwustronne...
26.08.2016
W przypadku niezdolności pracownika do pracy spowodowanej chorobą, trwającą dłużej niż 30 dni,...
Grzegorz Łyjak
26.08.2016
BHP
Szczegółowe wymagania odnośnie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny być określane w...
Grzegorz Łyjak
26.08.2016
BHP
Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu...
25.08.2016
HR
Z badania przeprowadzonego przez Hays Poland wynika, że niemal 75% zatrudnionych pracuje w...
25.08.2016
Od kilku lat panuje moda na zastępowanie wyrobów tytoniowych papierosami elektronicznymi. Ich...
Maciej Ambroziewicz
25.08.2016
BHP
Bez reformy systemu pomocy społecznej nie da się mocno ograniczyć bezrobocia, informuje...
25.08.2016
Jednolite umowy o pracę i uzależnienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych od wynagrodzenia to...
25.08.2016
Większość pracujących odczuwa stres związany zpowrotem do pracy po urlopie. Może się on objawiać...
25.08.2016
Resort pracy chce, by wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, niezależnie od podstawy...
25.08.2016
Mediacje wewnątrz przedsiębiorstw to nowy trend wprowadzony i promowany przez Międzynarodowe...
24.08.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownicy są zatrudnieni...
Maciej Ambroziewicz
24.08.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownik skończył 31...
Barbara Tomaszewska
24.08.2016
Wydłużenie okresu wypowiedzenia w trakcie trwania stosunku pracy zasadniczo jest dopuszczalne, o...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
24.08.2016
Upływ kadencji jest zasadnym powodem zwolnienia, nawet jeśli nie nastąpił on jeszcze w momencie...
24.08.2016
Wypoczynek niewykorzystany w jednym roku kalendarzowym przechodzi na następny rok. Szef udziela go...
24.08.2016