Prywatna szkoła podstawowa zwróciła się do agencji zatrudnienia o pomoc w znalezieniu nauczycieli. Okazało się, że w agencyjnej bazie osób szukających dodatkowego zajęcia było dwóch nauczycieli zatrudnionych na częściowych etatach w tej szkole. Osoby te prowadziły w placówce lekcje z innych przedmiotów, ale były gotowe prowadzić także zajęcia, którymi był zainteresowany ich pracodawca. W związku z tym, że nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie przekraczające minimalną płacę, właściciel agencji uznał, że nie musi płacić składek, jako że praca będzie świadczona na rzecz obecnego pracodawcy i w takim samym charakterze.

Szkoła prywatna ma zatem obowiązek opłacania wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, co potwierdza interpretacja ZUS. 

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej">>>