Zgodnie z art. 86 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r....
Maria Sobieska
23.05.2016
Trzy największe centrale związkowe przedstawiły swoje propozycje w sprawie wzrostu płacy minimalnej...
23.05.2016
PIT Twórcy, którym pracodawca nie uwzględnia podwyższonych kosztów, sami próbują z nich skorzystać....
23.05.2016
Jedną z form działalności socjalnej realizowanej w ramach ZFŚS jest finansowanie wypoczynku dzieci...
Barbara Tomaszewska
23.05.2016
Formy świadczenia pracy za granicą, problem wypadków przy pracy, a także zakres i rodzaje...
PAP
21.05.2016
BHP
Sejm odrzucił w piątek projekt autorstwa PSL dotyczący skrócenia czasu pracy w Wielki Piątek i...
20.05.2016
W Polsce pracują setki tysięcy Ukraińców, większość z nich w szarej strefie; obcokrajowcy ci są...
20.05.2016
Ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych z innych państw UE i...
20.05.2016
Pakiet nowelizacji ustaw ułatwiający korzystanie z prawa swobodnego przepływu pracowników wewnątrz...
20.05.2016
Od 1 stycznia 2017 r. oboje rodzice, którzy mają dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością i...
20.05.2016
Ubezpieczenia społeczne
Ponad 150 tys. osób podejmie pracę, a blisko 193 tys. zyska nowe umiejętności i wiedzę to główne...
20.05.2016
HR
Ekspert publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiada na pytanie...
Małgorzata Skibińska
20.05.2016
Regulamin ZFŚS obowiązujący w danym zakładzie pracy szczegółowo reguluje kwestie przyznawania...
Małgorzata Kozłowska
20.05.2016
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich regulacje przyjęte wustawieo pomocy państwa w wychowywaniu...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
20.05.2016
W miesiącach od 1 czerwcado końca sierpnia 2016 r. zakłady pracy będą dokonywały wpłat na PFRON w...
Marta Schodzińska
20.05.2016
Jak zbudować przekaz, aby stał się historią? Kiedy wśrodowisku biznesowym warto skorzystać...
20.05.2016
Trzy centrale związkowe uczestniczące w Radzie Dialogu Społecznego uzgodniły wspólne stanowisko w...
20.05.2016
Premier Francji Manuel Valls apelował w czwartek do szefów związków zawodowych, by zakończono...
20.05.2016
Minister energii powołał zespół, który zajmie się oceną obowiązujących przepisów dotyczących...
PAP
19.05.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski