Jak informuje portal SHRM.org, 40 proc. respondentów wskazuje, że woli pracę zdalną, na własnych zasadach, w nienormowanym czasie i dowolnym miejscu od tradycyjnego 40-godzinnego tygodnia pracy, nawet w eleganckim biurowcu.

Badanie zostało przeprowadzone w Ośrodku Analizy Rynku Pracy w Mountain View w Kalifornii na grupie 7 tys. osób.

Trend ten jest szczególnie widoczny wśród młodych ludzi i wszelkiego rodzaju freelancerów, którzy utrzymują się ze współpracy z kilkoma podmiotami. W grupie preferującej pracę na własnych zasadach znaleźli się też konsultanci, samozatrudnieni, pracownicy tymczasowi, a także pracujący i współpracujący w trybie online. Grupa ta będzie stale rosła.

"Zrozumienie potrzeb pracowników zdalnych, sposobów współpracy z nimi oraz motywowania ich do działania i efektywnej pracy to dzisiaj klucz do sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę wielkość tej grupy i jej spodziewany wzrost" – twierdzi Barry Asin, prezes Staffing Industry Analysts (SIA) – "Obecnie już blisko jedna trzecia pracowników w USA wybiera formę wolnego zawodu lub współpracy, pracownicy ci są bardziej mobilni na rynku pracy, częściej zmieniają pracodawcę, trudniej ich na stałe przywiązać do firmy. Niemniej ze względu na wysoki poziom własnego zaangażowania, płynący z formy współpracy, potrafią być bardzo efektywni. Pracodawcy powinni to wykorzystać" – dodaje Asin.

Jak podają analizy SIA, w 2015 roku już 44 miliony Amerykanów świadomie wybrało pracę na własnych warunkach, a 29 proc. pracowników w 2015 r. miało okazję chociaż raz współpracować z kimś na zasadach freelance'u. Te liczby przekładają się na obrót roczny oparty na tego typu zatrudnieniu, którego wysokość to ok. 792 miliardy dolarów.

Rośnie odsetek pracujących zdalnie w tej grupie. Blisko 10 milionów osób w USA w ubiegłym roku pracowało „w chmurze”, nie oglądając na żywo swoich przełożonych poza okienkami Skype'a. Coraz częściej tego typu współpraca jest podejmowana jako dodatkowe źródło dochodu, poza normalnymi godzinami.

Więcej: www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/us-workers-prefer-gig-work.aspx

Źródło: SHRM, stan z dnia 28 września 2016 r.