We wrześniu 2016 roku została wprowadzona nowa ustawa, tzw. „kominowa”, która reguluje zasady wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Wprowadzone zmiany mają na celu obniżenie w kolejnych latach wynagrodzeń osób pełniących tego rodzaju funkcje. W niniejszym artykule analizie zostały poddane wynagrodzenia menedżerów spółek Skarbu Państwa za rok 2015. Wszystkie dane pochodzą z raportu opracowanego przez Sedlak &amp Sedlak.

Wśród spółek notowanych na GPW w 2015 roku, w 16 udział Skarbu Państwa w akcjonariacie wynosił od 5% do 71%. Mediana wynagrodzeń menedżerów w tych firmach wyniosła 1,4 mln PLN. Połowa menedżerów otrzymała pensje w przedziale od 1 mln PLN do 1,9 mln PLN. Natomiast co dziesiąta osoba mogła liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln PLN i więcej. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób, które przepracowały cały badany rok, otrzymał Sławomir Jędrzejczyk – ponad 3 mln PLN (wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKN Orlen SA).

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/informacje-prasowe/wynagrodzenia-menedzerow-spolkach-skarbu-panstwa

Źródło: www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 27 września 2016 r.