Członkowie zarządu spłki ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi firmy, w tym rwnież z tytułu...
Agnieszka Rosa
16.03.2011
HR
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2011 r., I OSK 1556/10...
Inny
16.03.2011
BHP

Państwo opłaci składki za nianie

Ubezpieczenia społeczne HR
15.03.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
15.03.2011
Od 1 stycznia obowiązują zmienione przepisy Kodeksu pracy według ktrych pracodawcy nie muszą już...
Agnieszka Rosa
14.03.2011
HR
O jakości aktw prawnych świadczy ich przydatność mimo upływu czasu. Czy ustalone ponad pł wieku...
14.03.2011
BHP
zarządzania ludźmi i procesami w firmie.Diversity jest pochodną globalnej misji Microsoft...
Paweł Berłowski Lidia Gruse
14.03.2011
HR
Krajowi ubezpieczyciele, np. ZUS, mają uwzględniać okres ubezpieczenia w innych krajach UE, gdy...
Rafał Bujalski
11.03.2011
Ubezpieczenia społeczne
Kolejarska Solidarność w woj. śląskim zaczęła przygotowania do akcji protestacyjno-strajkowej. To...
10.03.2011
HR
Emeryci, ktrzy między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. pobierali świadczenie i jednocześnie...
Agnieszka Rosa
09.03.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Z dniem 3 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w...
Krzysztof Zamajtys
09.03.2011
BHP
Brak jest w polskim prawie przepisw szczegłowych wskazujących sposoby dobrego zabezpieczania...
Łukasz Wawszczak
09.03.2011
BHP