„Chcę szczególnie wyróżnić jedną osobę Katarzynę Hawrylak-Brzezowską, miejskiego konserwatora zabytków we Wrocławiu. Za to dzieło, w którym jesteśmy, ale i za inne realizacje konserwatorskie, które budują pozycję Wrocławia” - powiedział minister, wręczając złoty medal Gloria Artis. Brązowy medal Gloria Artis odebrał adiunkt Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu dr Jan Żelbromski, który również realizował wiele projektów konserwatorskich m.in. odbudowę kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu, Oratorium Marianum, budynek Ossolineum i Piwnicę Świdnicką w Ratuszu. Odznakę za opiekę nad zabytkami otrzymał pracownik biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Sławomir Bujak.

Otwierając kaplicę minister Zdrojewski podkreślił wkład wielu osób i instytucji, dzięki którym obiekt odzyskał niespotykany blask.

„Podziwiam wszystkich za tę gigantyczną pracę. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony marszałka województwa oraz prezydenta Wrocławia oraz dzięki własnym nakładom udało się osiągnąć niesamowity efekt” - dodał Zdrojewski.

Uroczystego otwarcia dokonali: minister Zdrojewski, marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz hierarchowie kościoła grekokatolickiego biskupi Włodzimierz Juszczak i Piotr Kryk.

Kościół, w którym znajduje się kaplica, został przekazany na katedrę dla nowopowstałej Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła grekokatolickiego przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. podczas 46. Kongresu Eucharystycznego. Kaplica Hochberga, poważnie uszkodzona w czasie II wojny światowej, była wówczas w bardzo złym stanie.

Remont barokowej kaplicy Hochberga trwał 13 lat. Pierwsze prace porządkowe rozpoczęły się w 2000 r. i polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu kaplicy przed dalszym niszczeniem. Zasklepiona została krypta, naprawiono dach, a całą konstrukcję wzmocniono. Remont, który miał doprowadzić do ponownego otwarcia kaplicy, rozpoczął się w 2009 r., gdy przyznano na ten cel środki z UE. Ołtarz w kaplicy był całkowicie rozbity, a składano go z ponad 1,3 tys. rozrzuconych po kaplicy elementów.

W odnowionej kaplicy będą się odbywały nabożeństwa, ale obiekt będzie także dostępny dla zwiedzających i ma służyć jako sala koncertowa oraz miejsce spotkań.

Kaplica Hochberga została wybudowana w latach 1723-1727 w miejscu rozebranej wcześniej kaplicy gotyckiej. Projekt został wykonany przez architekta Christophera Hacknera. Kaplica otrzymała wezwanie Matki Boskiej Bolesnej, a swoją obecną nazwę zawdzięcza fundatorowi, hrabiemu Ferdynandowi von Hochberg.

Koszt przeprowadzenia wszystkich prac remontowych wyniósł ponad 11 mln zł. Projekt był współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, samorządu woj. dolnośląskiego i gminy Wrocław.