Wycinka drzew i krzewów na obszarach Natura 2000

Środowisko

W obszarach Natura 2000 nie istnieje zdefiniowany katalog inwestycji, które mogą być na objętych nimi terenach realizowane lub nie realizowane. Możliwość podjęcia konkretnej inwestycji uzależniona...

30.01.2017

Śląskie: w powietrzu nadal smog

Środowisko

Od kilku dni w woj. śląskim utrzymują się wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, dlatego w poniedziałek właściciele aut mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami samorządowej spółki Koleje...

30.01.2017

W Krakowie zły stan powietrza

Środowisko

Z powodu smogu w Krakowie już trzeci dzień z rzędu obowiązuje darmowa komunikacja publiczna dla kierowców. W poniedziałek stacje pomiarowe w mieście zarejestrowały poziom pyłu PM10 powyżej 300...

30.01.2017

MŚ: odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce

Środowisko

- Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Dzięki temu będziemy żyć w czystszym...

30.01.2017