W piątek Sejm uchwalił nowe przepisy w ostatecznym brzmieniu.

Nowelizacja wydłuża z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom. Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź z zakresu modernizacji lub budowy infrastruktury kolejowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku inwestycji w drogi krajowe. Nowe rozwiązania umożliwią terminową realizację projektów drogowych oraz kolejowych, a także przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Nowelizacja zostanie teraz przekazana prezydentowi do podpisu.

Źródło: www.sejm.gov.pl