Przedmioty ochrony w kontrolowanych rezerwatach przyrody są w dobrym stanie, tylko w niektórych przypadkach wymagane jest podjęcie działań ochronnych w najbliższych latach.

W okresie od końca maja do drugiej połowy lipca 2015 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przy współudziale przedstawicieli Lasów Państwowych z właściwych Nadleśnictw, realizując zapisy planów ochrony dla rezerwatów przyrody, przeprowadziła kolejne lustracje 14 rezerwatów przyrody w województwie łódzkim.

Podczas wizji terenowych określone zostały potrzeby podejmowania działań ochronnych wskazanych w planach ochrony oraz ich zakres na najbliższe lata.

W celu oceny wyników przeprowadzonych prac oraz określenia następnych potrzeb wykonania działań ochronnych w ww. rezerwatach przyrody po dwóch latach zostaną przeprowadzone kolejne lustracje.

www.gdos.gov.pl