Wydawanie decyzji w sprawie opłat śmieciowych

Środowisko

Dopiero ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała związkom międzygminnym prawo wydawania decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za śmieci - uznał Naczelny Sąd...

12.06.2015

WSA: o istotnym odstępstwie decyduje specjalista

Budownictwo

W razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ wydaje decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. Dodatkowo uznanie, że...

26.05.2015

Budowa ogrodzenia nie zawsze wymaga zgody zarządcy drogi

Budownictwo

Ogrodzenie działki zabudowanej jest urządzeniem budowlanym zaś niezabudowanej obiektem budowlanym. W pierwszym przypadku nie jest potrzebne uzyskanie zgody zarządcy drogi orzekł Wojewódzki Sąd...

22.05.2015