Podpisy pod deklaracją złożyli podczas uroczystej sesji rady miasta Katowic prezydent Katowic Marcin Krupa oraz pierwszy zastępca burmistrza Ostrawy Michal Mariánek. W przemówieniach obaj zwracali uwagę m.in. na podobieństwa partnerskich miast – związane z ich przemysłowym dziedzictwem oraz przemianami, jakich doświadczyły w ostatnich latach, zwracając się m.in. ku kulturze.

„Ta deklaracja ponownie potwierdza naszą wolę udziału w rozwoju naszego regionu, gdzie żyją i pracują nasi mieszkańcy. Jestem głęboko przekonany, że nasze miasta są do tej współpracy predestynowane. (…) Najważniejsze, że mamy do siebie blisko i że mamy wspólną wolę przekształceń, modernizacji naszych miast” - akcentował Mariánek.

Krupa wymieniał wspólne przedsięwzięcia, m.in. organizowane od 2001 r. corocznie na przemian w obu miastach dni polsko-czeskie, działania sportowo-kulturalne w ramach Spotkań Miast Grupy Wyszehradzkiej (dodatkowo Koszyce i Miszkolc) czy podpisane dwa lata temu memorandum obu miast ws. współdziałania na rzecz ochrony powietrza (wpisuje się w nie np. przygotowywany program Katowic zakładający przeznaczenie w 10 lat 100 mln zł na walkę z niską emisją).

W podpisanej we wtorek deklaracji przedstawiciele Katowic i Ostrawy „wyrażają chęć działania na rzecz mieszkańców obu miast i postanawiają tym samym nadal sprzyjać wymianie doświadczeń w tematach będących obiektem wspólnego zainteresowania oraz intensyfikacji i rozszerzeniu kontaktów między instytucjami i organizacjami”.

Szczególne obszary kontynuowanej współpracy to m.in.: „udział we wspólnych projektach realizowanych przez Katowice i Ostrawę w przypadku dostępności własnych lub pozyskanych środków finansowych, ochrona środowiska, współpraca gospodarcza czy wzajemna promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych”. „Deklaracja stawia sobie za cel budowanie pozytywnego wizerunku obu miast” - napisano też w dokumencie.

Konsul Generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski zaznaczył we wtorek, że obok 20-lecia umowy partnerskiej Katowic i Ostrawy w tym roku przypada 15-lecie współpracy woj. śląskiego z krajem morawsko-śląskim. Podkreślił, że niezależnie od ram, które umowy te tworzą dla współpracy urzędników, dają one „parasol ochronny nad tymi kontaktami, które stanowią tkankę współpracy polsko-czeskiej, czyli relacjami międzyludzkimi”.

B. konsul Republiki Czeskiej w Katowicach Josef Byrtus, który m.in. pracował nad ramami umów partnerskich sprzed 20 i 15 lat, zaapelował o powrót do prowadzonych w tamtych latach przedsięwzięć edukacyjnych, np. konkursów wiedzy o obu miastach. Wezwał też do upowszechniania wiedzy o elementach wspólnej historii, jakimi były np. emitowane w przedwojennych miesiącach informacje katowickiej rozgłośni Polskiego Radia dla emigrantów z Protektoratu Czech i Moraw czy Słowacji.

Przewodnicząca katowickiej rady miasta Krystyna Siejna, przytaczając oświadczenie radnych ws. deklaracji, przypominała m.in., że kontakty między Ostrawą i Katowicami sięgają 1947 r., kiedy w woj. śląsko-dąbrowskim złożyła wizytę delegacja ostrawskich rad narodowych, a krótko później do Ostrawy pojechała polska delegacja z przedstawicielem miasta Katowice.

Rok później współpracę nawiązali górnicy z Katowic i Ostrawy, a w 1959 r. zawarto porozumienie ws. możliwości współdziałania w sektorze ratownictwa górniczego. Pierwszy protokół dotyczący współpracy w hutnictwie między regionem północnych Moraw a woj. katowickim pochodzi z 1962 r.

13 lutego 1970 r. podpisano umowę współpracy między Katowicami i Ostrawą w zakresie kultury, sportu, oświaty, handlu, gospodarki komunalnej. W 1973 r. w Katowicach została otwarta restauracja o nazwie „Ostrawa”. W 1974 r. zaczęły współpracować katowickie i ostrawskie szkoły podstawowe i średnie. Umowę o stosunkach partnerskich i współpracy pomiędzy miastami podpisano 4 stycznia 1996 r. (PAP)