"Wskaźnik służy celom określonym w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych" - poinformował GUS.

W pierwszym kwartale 2017 roku wskaźnik był wyższy o 410 zł i wynosił 4424 zł.(PAP)