MG: w umowie TIPP będzie odrębna regulacja dla MSP

Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji to temat dyskusj w której wziął udział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. TTIP jest pierwszą unijną umową handlową, w której...

11.02.2015

Zakup nieruchomości krok po kroku

Budownictwo

Kupno własnej nieruchomości jest sporym wyzwaniem. Obarczone jest dużą odpowiedzialnością i wymaga od nas podjęcia szeregu niełatwych decyzji. Co w takim razie, krok po kroku, powinniśmy zrobić, by...

10.02.2015

Sprawdź jakie elementy powinna zawierać faktura

Faktura jest dokumentem sprzedaży powszechnie występującym w obrocie, mimo to jej zawartość może budzić wątpliwości. W Kompasie Księgowo-Kadrowym wyjaśniamy jak wystawiać fakturę oraz jakie dane...

10.02.2015

Mieszkanie dla Młodych - wkrótce nowe zasady programu

Budownictwo

Znowelizowane zasady rządowego programu wsparcia mieszkalnictwa Mieszkanie dla Młodych powinny wejść w życie w połowie 2015 r. - powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. W...

10.02.2015

Zabezpieczenia przed powodziami

Środowisko

Z końcem kwietnia zakończy się przebudowa i wzmocnienie wałów rzeki Ryksy, prawego dopływu Wisły w rejonie Płocka, w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego znajdujących się tam dwóch dolin:...

10.02.2015

Koniki morskie skonfiskowane na lotnisku we Francji

Środowisko

Przesyłkę zawierającą 19 tys. wysuszonych koników morskich, zagrożonych wyginięciem rybek chronionych Konwencją Waszyngtońską, przejęli w czwartek celnicy na paryskim lotnisku Roissy - poinformowały...

10.02.2015

EMAS, czyli system ekozarządzania i audytu

Środowisko

EMAS to system zarządzania środowiskowego, który adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

10.02.2015