Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Środowisko
Justyna Gryczka-Jezierska
18.08.2014
Budownictwo
Wyższe grzywny, odebranie prawa jazdy, czy ograniczenie wolności poprzez prace społeczne. Ekolodzy...
PAP
18.08.2014
Środowisko
Czy można mówić o piętrzeniu wody w stawie, jeżeli projektowany staw będzie całkowicie...
Lucyna Osuch - Chacińska
18.08.2014
Środowisko
Brak jest szczegółowych rozwiązań prawnych stricte odpowiadających zagadnieniu lokalizacji...
18.08.2014
Budownictwo
Subsydia dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech uderzają w największe niemieckie...
PAP
17.08.2014
Środowisko
Działający w budynku mieszkalnym zakład usługowy powinien być objęty systemem gospodarowania...
Janusz Jerzy
15.08.2014
Środowisko
Przedsiębiorcy mają znacznie mniej praw niż pracownicy etatowi, ale to nie znaczy, że brakuje im...
Inny
15.08.2014
Polimex-Mostostal złożył do sądu pozew przeciwko GDDKiA o wydanie nakazu zapłaty. Spółka domaga się...
PAP
14.08.2014
Budownictwo
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w porównaniu z czerwcem spadły o 0,2 proc. -...
Monika Sewastianowicz
14.08.2014
Dłużnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty odsetek, zalicza je do kosztów finansowych. W komentarzu...
Tadeusz Waślicki
14.08.2014
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na...
Dorota Dorska-Havaris
14.08.2014
Budownictwo
Jak obliczyć efekt ekologiczny dla biogazowni?Pytanie pochodzi zprogramu Prawo Ochrony Środowiska.
Teresa Bzinkowska
14.08.2014
Środowisko
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych...
Monika Sewastianowicz
13.08.2014
Małe i średnie firmy
Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat...
Katarzyna Bogucka
13.08.2014
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej na gruntach rolnych wymaga zmiany przeznaczenia...
Bogna Czajka-Marchlewicz
13.08.2014
Budownictwo
Określenie kompetencji pracowników daje firmom przewagę konkurencyjną i pozwala na opracowanie...
PAP
13.08.2014
Czy zapis w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z którym właściciel...
Ewa Piętowska
13.08.2014
Środowisko
Czy ojciec może zostać zatrudniony w firmie córki na 1/8 etatu?Ojciec prowadzi działalność w formie...
Magdalena Kostrzewa
13.08.2014
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy, jako podstawę wyceny...
Anna Dudrewicz
13.08.2014
Budownictwo
W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ok. 10 mln zł sprzęt...
PAP
12.08.2014
Środowisko
Dwa bloki liczące 64 mieszkania komunalne oddano do użytku we wtorek w Lublinie. W ciągu czterech...
PAP
12.08.2014
Budownictwo
Ministerstwo Finansów chce poprawić ściągalność należności publicznoprawnych. Pomóc w tym ma...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
W lasach niedaleko Piecek na Mazurach odkryto pierwsze w północno-wschodniej Polsce stanowisko...
PAP
12.08.2014
Środowisko