Seminarium, wzorem minionych odsłon, będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.


Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają przede wszystkim przedstawicieli:
- elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
- przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
- przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
oczyszczalni ścieków
- obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
- potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
- firm doradczych i kancelarii prawnych
- przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
- banków finansujących inwestycje energetyczne
- rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń


Organizatorzy spotkania przypominają, że oparty na czerwonych i żółtych certyfikatach system wsparcia dla kogeneracji ma obowiązywać do końca 2018 roku i że choć aktualnie nie jest wiadome, jak będzie wyglądało przyszłe otoczenie regulacyjne, to zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez branżowe izby i organizacje, wsparcie dla kogeneracyjnych mocy może opierać się na systemie aukcyjnym.


Kogeneracja jest jednym z najefektywniejszych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, a jej wspieranie to jedno z kluczowych narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej.

Wysokosprawna kogeneracja w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz do rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Układy kogeneracyjne warto stosować w większości zakładów, w których występuje jednoczesne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną. Dyrektywa o efektywności energetycznej nakłada na kraje członkowskie UE obowiązek opracowania analiz rozwoju źródeł produkujących energię i ciepło w skojarzeniu. Już wkrótce Ministerstwo Gospodarki ma zakończyć pracę nad tzw. mapami ciepła.


Więcej informacji o nadchodzącym Seminarium już wkrótce na stronie www.cbepolska.pl