Od miesiąca obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednak już wkrótce...
Anna Dudrewicz
04.08.2015
Budownictwo
Z Puszczy Knyszyńskiej płynie zielona energia. Pod koniec lipca ruszyła pierwsza elektrownia...
Ewa Saj
04.08.2015
Nowe technologie
Jakie są organy opiniujące i uzgadniające projekt planów, łącznie z nieokreślonymi w ustawie o...
Anna Kamińska
04.08.2015
Budownictwo
Czy likwidator może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów?
Janusz Jerzy
04.08.2015
Środowisko
Jakie skutki podatkowe wywołuje wniesienie spółki cywilnej do innej spółki cywilnej?
Radosław Kowalski
03.08.2015
W związku z tym, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy...
Michał Bursztynowicz
03.08.2015
Budownictwo
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wnioskować o uzyskanie statusu AEO - od 7 sierpnia będą wypełniać...
Katarzyna Bogucka
03.08.2015
Polskie prawo nie narzuca obecnie powszechnego obowiązku posiadania przez przedsiębiorców rezerw...
Inny
03.08.2015
W dniu 30 lipca 2015 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy zasiłkowej. Na mocy nowych przepisów z...
03.08.2015
O tym, że ewidencję odpadów prowadzić trzeba, wie każdy przedsiębiorca. Także i to, że ta prosta...
Janusz Jerzy
03.08.2015
Środowisko
Nawet 7 mln zł mogą otrzymać na tworzenie innowacyjnych rozwiązań współpracujące ze sobą firmy....
Inny
03.08.2015
Czy można wypowiedzieć stawkę procentową opłaty i zastosować dotychczasową - nadal aktualną -...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
03.08.2015
Budownictwo
Czy zbiorcza KPO może być wystawiana tylko wtedy, gdy odpady wytwarzane są w tym samym miejscu...
Maria Duczmal
03.08.2015
Środowisko
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke, odnosząc się do niedawno opublikowanego doradztwa naukowego...
Wioletta Rybicka
02.08.2015
Środowisko
Tragicznie skończyła się wakacyjna libacja borsuka znalezionego na plaży w Rewalu. Zwierzę najpierw...
Wioletta Rybicka
01.08.2015
Środowisko
W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z...
Ewa Saj
01.08.2015
Środowisko
Wynajem mieszkań w sposób zorganizowany i ciągły spełnia przesłanki prowadzenia działalności...
Katarzyna Bogucka
31.07.2015
Przez cztery lata funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...
Inny
31.07.2015
Prawie pół miliona osób z 28 krajów wzięło udział w konsultacjach społecznych, które dotyczyły...
Ewa Saj
31.07.2015
Środowisko
Potencjał biznesowy polskich start-upów jest bardzo duży. Potrzebują jednak wsparcia finansowego i...
Inny
31.07.2015
Nie tylko budowa ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji...
Sara Oziemska
31.07.2015
Budownictwo
Czy wyjaśnienie inwestora jest wystarczające, czy jednak inwestor powinien dostosować się do...
Martyna Sługocka
31.07.2015
Budownictwo
Jaki wpływ na toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma zmiana numerów i...
Ewa Florkiewicz
31.07.2015
Środowisko
Zwolniony z pracy pracownik powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia...
Marta Schodzińska
31.07.2015
Statystyczna polska firma musi każdego roku wypełnić i zanieść do urzędu 209 różnego rodzaju...
Katarzyna Bogucka
30.07.2015
Przepisy ustawy o rachunkowości nakazują okresowo weryfikować poprawność stosowanych okresów i...
Tadeusz Waślicki
30.07.2015
Ponad 160 tys. aut osobowych jest wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, co...
Inny
30.07.2015
Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości...
Ewa Saj
30.07.2015
Środowisko
Kontrolę przedsiębiorcy będzie można przeprowadzić w siedzibie jego działalności, w miejscu jej...
Marta Schodzińska
30.07.2015
Istnieje ryzyko, że w wyznaczonym terminie nie uda się zamknąć budowy infrastruktury...
Maria Pietkiewicz
30.07.2015
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski