Wykonawca robót, z którą warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę 8 lutego 2016 r., może rozpocząć prace w terenie. Kontrakt przewiduje zakończenie robót w lipcu 2019 r. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę istniejącej drogi o długości ok. 9,9 km do parametrów drogi klasy „S” w technologii betonowej, budowę węzła Żabia Wola, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska (ekranów, odwodnienia, przepustów, przejść dla zwierząt) oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego (barier, oznakowania pionowego).

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z 17.02.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami