Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest jednym z podstawowych warunków uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Jednocześnie sąsiedztwo drogi publicznej oraz korzystanie z niej wymaga stosowania regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Większość inwestorów w ramach inwestycji wykonuje zjazd z drogi publicznej. Niekiedy zamierzenie budowlane wymaga usytuowania przy drodze obiektu budowlanego, który nie jest z funkcjonowaniem tej drogi bezpośrednio związany.

Ponadto wykonanie zarówno zjazdu, jak i innych obiektów może wymagać zajęcia pasa drogowego, co również wiąże się z szeregiem formalności. Wszystkie te problemy stanowią przedmiot szkolenia adresowanego do projektantów, zarządców dróg oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej.


 


W trakcie szkolenia poruszone zostaną między innymi kwestie związane z wyjaśnieniem pojęć drogi publicznej i drogi wewnętrznej, omówieniem regulacji dotyczących dróg, przedstawieniem kwestii dostępu do drogi publicznej pod kątem obowiązujących regulacji prawnych.

Szkolenie poprowadzi Michał Bursztynowicz, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz administracyjnego, ekspert Serwisu Budowlanego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Szkolenie "Droga publiczna jako obiekt budowlany" jest dostępne bezpłatnie dla Klientów wybranych produktów Wolters Kluwer.  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów