W krótkim czasie, zaledwie kilkunastu lat, umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stała się jedną z bardziej skomplikowanych umów, której zasadniczą treść wyznaczają przepisy prawa publicznego gospodarczego, czyli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne redagujące wzór umowy zaopatrzeniowej powinno dołożyć starań, aby spełniał on różnorakie bezwzględnie wymagane ustawowe wymogi, czyli aby wzorzec był kompletny, aby jego treść była zgodna z innymi przepisami prawa, a ponadto by uwzględniał utrwalone linie orzecznicze, które dynamicznie wyznaczają kierunek zmian i uzupełnień w stosowanych wzorcach - wskazuje dr Henryk Palarz.

Publikacja "Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków" zawiera omówienie prawidłowego i kompletnego wzoru umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. W opracowaniu przedstawiono m.in: istotę i charakter prawny umowy, zasady zawierania i rozwiązywania umów oraz obligatoryjną treść umowy wyznaczaną przez przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Henryk Palarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złAutor przedstawił postanowienia umowne, które nie są obligatoryjne, ale zwyczajowo autorzy wzorców umownych je zamieszczają. Ponadto dr Palarz omówił specyfikę zawierania umów przez zarządców budynków wielolokalowych, czyli w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. 

Wydawca wskazuje, że książka "Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków" przeznaczona jest dla pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorców branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przedstawiciedli spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zainteresuje także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów