Ministerstwo Klimatu przedstawiło założenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyprodukowane opakowania. System kaucyjny obejmie puszki aluminiowe oraz szklane i plastikowe butelki. Samorządy obawiają się, że w efekcie nie zrealizują wymaganych poziomów recyklingu. Z kolei przedsiębiorcy pracują nad szczegółowymi propozycjami, które pozwolą wdrożyć unijne wymogi dyrektyw odpadowych.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Środowisko
Przedsiębiorczy Polacy nie założą prostej spółki akcyjnej od 1 marca 2020 roku. W czwartek parlament zakończył pracę nad nowelizacją, która przesuwa o rok wejście w życie przepisów powołujących tę nową formę prowadzenia biznesu.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Spółki
Parlament zakończył prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala powołać specjalne sądy do spraw własności intelektualnej, z wyspecjalizowanymi sędziami, wprowadza nowe instytucje prawne, które ułatwią prowadzenie spraw, a także przymus adwokacki.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Prawo cywilne
Pięć postępowań koncesyjnych m.in. KGHM wszczętych przed 31 grudnia 2014 r. w końcu zostamą zakończone. Sejm nie poparł uchwały Senatu odrzucającej nowelizację prawa geologicznego i górniczego pozwalającą je kontynuować.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Prawo gospodarcze
W czwartek Sejm przegłosował nowelizację prawa geodezyjnego, która ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne oraz ograniczyć formalizm. Posłowie opozycji ostrzegają, że będzie drożej i trduniej dla geodetów, którzy nie są urzędnikami.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Środowisko Budownictwo

MS: NIK kłamie, dużo zabraliśmy sprawcom przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podawane przez Najwyższą Izbę Kontroli informacje jakoby „tylko niewielką część majątku z przestępstw udaje się odzyskać” są nieprawdziwe. W rzeczywistości są to ogromne sumy - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości odnosząc się do opublikowanego 12 lutego br. raportu NIK. Jednak podane liczby są trudne do porównania.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Gowin: Nie poprawiliśmy pracy sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę zmiany w wymiarze sprawiedliwości "nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów" - przyznał wicepremier Jarosław Gowin. Ale ocenił, że wśród sędziów jest teraz głębsza wrażliwość na to, jak są postrzegani przez obywateli, że "są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie, że są nadzwyczajną kastą".
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Członków zarządu nie wyręczy pełnomocnik. Tak wynika z właśnie opublikowanego podręcznika Ministerstwa Finansów.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Spółki Compliance
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże się z nabyciem tzw. oprocentowanych weksli inwestycyjnych. To nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jest ryzykowny dla konsumentów. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy.
Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak
13.02.2020
Finanse
Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli firma nie dokonała pierwszego logowania, może wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli jednak ktoś je zapomniał, a wcześniej nie powiązał konta podmiotu z użytkownikiem, musi się zgłosić po nowe do urzędu. Tak wynika z odpowiedzi umieszczonych na stronie BDO.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Środowisko
Do bazy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej najczęściej trafiają młodzi przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w branży budowlanej, handlowej i transportowej. Zaległości firm, które wpadły w długi już w pierwszym roku działalności, wynoszą łącznie niemal 9,5 mln zł.
Agnieszka Matłacz
13.02.2020
Małe i średnie firmy
Władze 15 miast unijnych zaapelowały w środę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o bezpośredni dostęp do funduszy unijnych dla samorządów na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Z inicjatywą wystąpili prezydenci stolic państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Środowisko Finanse samorządów Prawo unijne

Skutki brexitu nie ominą sporów sądowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Regulacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE tylko częściowo zabezpieczą przed niepewnością w sporach z brytyjskimi kontrahentami - pisze adwokat Romana Piskuła. Ale jako dobrą wiadomość podaje, że po brexicie obowiązywać będzie w tym kraju rozporządzenie o transgranicznych stosunkach umownych w Unii Europejskiej, nazywane "Rzym I".
Romana Piskuła
13.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Skoro pełnomocnikiem spółki została wyznaczona osoba fizyczna, to musiały do niej mieć zastosowanie przepisy dotyczące doręczeń korespondencji przewidziane dla osób fizycznych. Jeśli zastosowano inne przepisy, doręczenie jest nieskuteczne i w konsekwencji termin zwrotu VAT nie został skutecznie przedłużony. Wynika to z niedawnego wyroku NSA.
Wiesława Moczydłowska
13.02.2020
VAT Doradca podatkowy Spółki
Jedynie stuprocentowe wykorzystywanie samochodu w firmie daje prawo do pełnego odliczenia VAT. Fakt, że pracownik ma obowiązek parkowania pojazdu koło domu i zakaz prywatnych podróży to jednak za mało. Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że ponieważ nie da się udowodnić, że zatrudniony nie korzysta z auta dla własnych celów, firma nie odliczy więc całego VAT.
Krzysztof Koślicki
13.02.2020
VAT
Fundusze przeznaczone w 2019 roku na likwidację białych plam w transporcie lokalnym zostały wykorzystane tylko w kilku procentach i podobnie będzie prawdopodobnie w tym roku. Słabym punktem programu jest brak zdolności i motywacji samorządów do angażowania się w te przedsięwzięcia. Rząd mówi wiec o konieczności zmian, między innymi o większych dopłatach.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2020
Samorząd terytorialny
Postęp technologiczny zmusza ustawodawcę do związanych z tym zmian wprawie, a to z kolei wymaga dostosowywania się firm i obywateli do nowych warunków. W efekcie także kancelarie muszą dostosowywać model świadczenia usług prawnych do zmieniających się potrzeb klientów - pisze Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający kancelarią PwC Legal
Cezary Żelaźnicki
12.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech
Co piąty wykonawca spóźnia się ze złożeniem oferty z powodu problemów z funkcjonowaniem platformy zakupowej. Niedostępność najczęściej dotyczy miniPortalu, na którym przetargi ogłasza blisko połowa zamawiających. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych, który deklaruje usprawnianie tego systemu.
Jolanta Ojczyk
12.02.2020
Zamówienia publiczne
Faktura korygująca musi dotrzeć do odbiorcy, a ten musi potwierdzić jej otrzymanie. Bez tego wystawca dokumentu nie skoryguje rozliczeń VAT. Przepisy nie precyzują jednak, o jakie dowody chodzi. Najnowsza interpretacja wskazuje, że fiskus zaakceptuje każdy rodzaj potwierdzenia. Otrzymanie faktury to jednak coś innego niż zapoznanie się z jej treścią.
Krzysztof Koślicki
12.02.2020
VAT Rachunkowość

Sprawozdawczość przytłacza polskie firmy

Spółki Małe i średnie firmy
Mikroprzedsiębiorstwo, a zatem zatrudniające mniej niż 10 pracowników, przesyła do różnych urzędów 31 formularzy rocznie. Średniej wielkości firma już 208. Pomimo prób ograniczenia sprawozdawczości, przez ostatnie pięć lat niewiele się w tej kwestii zmieniło. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Grant Thornton.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Spółki Małe i średnie firmy
Możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności - określają przyjęte we wtorek przez rząd Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich. 
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Finanse samorządów Finanse Prawo unijne
Minister Aktywów Państwowych powołał Komisję do spraw reformy nadzoru właścicielskiego. Jej zadaniem będzie przygotowanie prawa koncernowego, zasad informowania wspólników lub akcjonariuszy o informacjach, a także określenia kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Spółki
Związek Banków Polskich postuluje, by minister finansów zaproponował znowelizowanie ustawy o kredycie konsumenckim. Według związku jej obecny kształt wyłącza prowizje z kosztów, które należą się do zwrotu konsumentowi, który wcześniej spłacił zobowiązanie.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Rynek i konsument

RPO ostro krytykuje banki za niestosowanie wyroków TSUE

Rynek i konsument Prawo unijne Kredyty frankowe
Rzecznik Praw Obywatelskich nie zostawił na Związku Banków Polskich suchej nitki. Zarzuca mu, że nie stara się, by banki traktowały konsumenta jak równego sobie partnera-kontrahenta. Podkreśla, że nie można akceptować stanowiska, że orzeczenia TSUE nie powinny być powszechnie stosowane, a wykładnia TSUE wiąże wyłącznie sąd, który zadał mu pytanie.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
Rynek i konsument Prawo unijne Kredyty frankowe
Administrator i podmiot przetwarzający, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach komputerowych, powinni zapewnić aktualne oprogramowania oraz regularne testowanie środków bezpieczeństwa - ostrzega UODO. Tymczasem z raportu Gemius wynika, że blisko 40 proc. komputerów korzysta z systemów już nieaktualizowanych.
Jolanta Ojczyk
11.02.2020
RODO
Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek transponować dyrektywę gazową w prawie krajowym do 24 lutego 2020 r. To bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a o jej przyjęcie nasz kraj przez wiele lat mocno zabiegał na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego. Zrealizować to mają zmiany w ustawie Prawo energetyczne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Czat ze skarbówką zawieszony na czas rozliczeń PIT

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Rozliczenie rocznego PIT ciągle nie jest proste. Podatnicy, którzy napotykają tu na wiele problemów i wątpliwości, dotychczas rozwiązań mogli szukać na czacie prowadzonym przez Krajową Informację Skarbową. W tym roku działanie czatu zostało zawieszone – do 5 maja. Sezon rozliczeń podatku kończy się jednak 30 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
11.02.2020
Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Działania samorządów są skoncentrowane na tym, jak zagospodarować, czy „pozbyć się” odpadów zmieszanych, a nie jak zmniejszyć ich ilość poprzez usprawnienie segregacji i selektywnej zbiórki u źródła. Czyli zupełnie odwrócone proporcje i hierarchia - mówi Paweł Głuszyński, ekspert w zakresie gospodarki odpadami, przeciwnik budowy spalarni odpadów.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – twierdzą Urząd Ochrony Danych Osobowych i resort pracy. Eksperci są innego zdania. Uważają, że dbałość o bezpieczeństwo pracy pozwala pracodawcom na weryfikację stanu trzeźwości pracownika i jego zdolności do pracy. I to nie tylko przed i po pracy, ale także w trakcie.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2020
Policja Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy RODO
19 lutego Komisja Europejska przedstawi pakiet strategii w obszarze sztucznej inteligencji i przepływu danych przemysłowych, a w drugiej połowie roku ma opublikować tzw. Kodeksu Usług Cyfrowych. W pierwszej kolejności dane mają zasilać europejską gospodarkę, a nie firmy spoza UE. Co z podatkiem cyfroym wciąż nie wiadomo.
Jolanta Ojczyk
10.02.2020
Nowe technologie RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski