W ramach postępowania wyjaśniającego Urząd bada działalność m.in. spółek: Obligacje Społeczne Prosta SA, KFG SA, KFG Leasing sp. z o.o. i Prius29 Sp. z o.o. Jak twierdzi UOKiK, otrzymane w tej sprawie sygnały wskazują, że pod nazwą „obligacje społeczne” firmy te mogą proponować konsumentom umowy o udzielenie na rzecz przedsiębiorców pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lub leasingu samochodu do wykorzystania w usługach przewozowych. - Z sygnałów tych wynika, że spółki te mogą wprowadzać konsumentów w błąd - twierdzi Urząd.

- Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego czy rozpoznawalnymi przez konsumentów instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje. Podczas postępowania wyjaśniającego weźmiemy też pod lupę m.in. obiecywany zysk, ryzyka i kwestię zabezpieczeń pożyczanych spółkom pieniędzy. Skierowaliśmy zawiadomienia do Prokuratury oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Czytaj także: UOKiK: Operatorzy komórkowi nie mogą narzucać płatnych usług dodatkowych>>

Prezes Urzędu zażądał od spółek wzorców umów oraz wyjaśnień. Jak poinformowano, celem postępowania jest analiza sytuacji i ustalenie, czy są podstawy do postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych.

UOKiK podkreśla, że w sprawie działalności tych firm współpracuje z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Spółkami KFG interesują się także Bank Gospodarstwa Krajowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ministerstwo Finansów.

Urząd poinformował, że w wydanych komunikatach instytucje te wskazywały na brak powiązań wymienionych przedsiębiorców z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach BGK, brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla inwestowanych pieniędzy oraz bezprawne wykorzystanie logotypów UKNF i BFG na stronach przedsiębiorców. (Według komunikatu UOKiK, po interwencji logotypy zostały usunięte).

Tymczasem spółka Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna napisała w przesłanym redakcji wyjaśnieniu, że na jej stronie internetowej nigdy nie znajdował się logotyp Komisji Nadzoru Finansowego.  - Nasza Spółka nigdy nie zamieszczała na swojej stronie www logotypu KNF, a co za tym idzie zamieszczone w komunikacie informacje są nierzetelne, niezgodne z prawdą a co więcej dalece szkodliwe dla Spółki - napisano.