Cztery zagraniczne firmy - Omega, Hybryd Cykler, Alternet&AdBlast, Team-Coin – podejrzewane są przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że są piramidami finansowymi. Postawiony im zarzut dotyczy tego, że mogą zarabiać na tym, że ktoś namówi inne osoby do uczestnictwa.
Krzysztof Sobczak
04.09.2019
Rynek i konsument Finanse
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ma nowy pomysł na wsparcie sukcesji firm rodzinnych. Otwiera dyskusję nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego zupełnie nowej instytucji - fundacji rodzinnej.
Agnieszka Matłacz
04.09.2019
Małe i średnie firmy

Będą lepsze pouczenia dla stron w procesach cywilnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wzorami komunikatywnych pouczeń, których sądy udzielają stronom na piśmie w toku postępowania cywilnego. Ustandaryzowane pouczenia, zgodnie z dyspozycją nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., mają być gotowe do 5 sierpnia 2020 r.
Krzysztof Sobczak
04.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził na rzecz firmy budującej hotele odszkodowanie tytułem utraconych korzyści. Stolica zapłaci za bezprawną decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na budowę. To precedensowa sprawa. Sąd uznał, że samorząd nie może uwolnić się od odpowiedzialności tylko dlatego, że decyzja podlega dalszej kontroli.
Jolanta Ojczyk
04.09.2019
Budownictwo
Jeżeli sporządzenie prywatnej opinii jest niezbędne do uzyskania rzetelnie wyliczonego odszkodowania, to ubezpieczyciel pokrywa koszty jej przygotowania. Poszkodowany więc odzyska wydane na nią pieniądze. Tak wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, który podzielił w tej sprawie stanowisko Rzecznika Finansowego.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Prawo cywilne Finanse
We wtorek zaczyna obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Za jej sprawą umowa spółki będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. To już druga zmiana, po wprowadzeniu w marcu trybu obiegowego, dotycząca zgromadzeń.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Spółki
Rzut z ekranu aplikacji bankowej nie pozwala na bezsporne przyjęcie, że powiadomienie o przetwarzaniu danych stanowiących tajemnicę bankową było rzeczywiście wysłane do klientki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, przyznając rację inspektorowi ochrony danych osobowych. Po spłacie kredytu bank musi powiadomić o zamiarze przetwarzania danych - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument RODO
Po zmianach w procedurze cywilnej zawezwanie do próby ugodowej będzie trudniejsze i droższe. W nowej odsłonie moim zdaniem znacząco straci na atrakcyjności – zwłaszcza wśród przedsiębiorców i podmiotów, którym przysługują roszczenia o wyższej wartości - pisze radca prawny Magdalena Wątroba z kancelarii Dentons.
Magdalena Wątroba
03.09.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Konsumenci zablokują telemarketerów

Nowe technologie Prawo unijne
Rada UE wznowiła prace nad projektem rozporządzenia o ochronie prywatności (e-Privacy). Jego najnowsza wersja przewiduje, że kraje Unii będą mogły same wprowadzić specjalny prefiks dla telemarketingu. A konsumenci blokować takie połączenia. Zdaniem prawników, takie rozwiązanie może okazać się problematyczne i dla konsumentów, i dla firm.
Jolanta Ojczyk
03.09.2019
Nowe technologie Prawo unijne
Organy podatkowe bacznie obserwują restrukturyzacje firm, zwłaszcza te, które jakiś czas temu były „modne” ze względu na optymalizację podatkową. Problem dotyczy również podmiotów powiązanych – zwłaszcza, że pojęcie restrukturyzacji w cenach transferowych nie jest tożsame z pojęciem prawnym.
Krzysztof Koślicki
03.09.2019
CIT

Milionowa kara za wmawianie seniorom chorób, by kupili drogi pakiet medyczny

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Firma Centrum Medyczne św. Franciszka ukarana została przez UOKiK karą w wysokości 1,1 mln zł za zapraszanie seniorów na badania i potem bezpodstawne straszenie ich złym stanem zdrowia po to, żeby kupili drogie pakiety medyczne. Kara nałożona została za naruszanie interesów konsumentów i niedozwolone postanowienia w umowach.
Krzysztof Sobczak
02.09.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
W niedzielę, 1 września 2019 roku, weszły w życie przepisy dotyczące tzw. białej listy podatników VAT. W specjalnym rejestrze można sprawdzać, czy dany podmiot jest zarejestrowany dla potrzeb VAT i czy ma zgłoszony numer rachunku bankowego. Wpłata na inne konto będzie miała surowe konsekwencje podatkowe.
Krzysztof Koślicki
02.09.2019
VAT
Od 21 sierpnia tego roku wniosek o uzasadnienie wyroku kosztuje 100 złotych. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej. Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia. Po 7 listopada może się jednak zdarzyć, że taki nieopłacony wniosek zostanie odrzucony.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Oferta zawarta w umowie ramowej o współpracy ma przewagę nad konkretnym zleceniem - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, rozstrzygając o interpretacji umowy dotyczącej robót budowlanych przy obwodnicy Żywca. Sąd Apelacyjny podjął się zbyt radykalnej interpretacji, gdyż nie uwzględnił szerszego kontekstu relacji między stronami sporu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.09.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Prawnicy uważają, że po orzeczeniu TSUE pierwsza prezes może naprawić chaos wywołany milczeniem Sądu Najwyższego w sprawach frankowych. Może przedstawić do rozstrzygnięcia SN pytania, na które wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I niekoniecznie muszą one pokrywać się z problemami opisanymi w opublikowanej przez SN analizie.
Jolanta Ojczyk
02.09.2019
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Zwolnienia od podatku będą mogli uzyskać marynarze pracujący nie tylko na statkach pod polską banderą - tak stanowi znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wykonanie obowiązku wynikającego z prawa UE, które zabrania dyskryminacji pracowników.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
31.08.2019
PIT

Od 1 września w Krakowie całkowity zakaz palenia węglem i drewnem

Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy
Kraków od kilku lat jest liderem na tle innych miast w Polsce w ramach działań na rzez czystego powietrza. 1 września rozpocznie się ich kolejny etap - zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, która wprowadza całkowity zakaz palenia paliwami stałymi. Za palenie w piecach węglem i drewnem będzie groziła grzywna w wysokości nawet 5000 zł.
Agnieszka Matłacz
31.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Małe i średnie firmy
Do 2021 roku wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne – to w Polsce ponad 13 tys. firm - będą musiały prowadzić publiczne rejestry akcjonariuszy. Ma to przeciwdziałać m.in. praniu brudnych pieniędzy Sejm w piątek wieczorem przyjął większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy Kodeksu spółek handlowych.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
31.08.2019
Spółki

Opłata za grubsze torby zwiększy obowiązki sklepów

Środowisko Spółki Małe i średnie firmy
Sklepy i hurtownie będą musiały nie tylko oddać państwu 20 groszy od każdej plastikowej torby, ale również prowadzić ich ewidencję i wpisać się do bazy danych o odpadach. Dla niektórych to może oznaczać znaczne zwiększenie obowiązków. Zmiany, które uszczelniają system, wchodzą w życie od 1 września.
Jolanta Ojczyk Agnieszka Matłacz
31.08.2019
Środowisko Spółki Małe i średnie firmy
Lepszy zasięg w telefonie, szybki internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to skutki, które ma przynieść nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do tej regulacji i teraz trafi ona do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
31.08.2019
Budownictwo Nowe technologie
1,1 mld euro - tyle wynoszą rocznie straty polskich sklepów z powodu kradzieży. Właściciele mogą zabezpieczyć się przed ich skutkami kupując ubezpieczenie. Tyle, że nie każda polisa obejmuje każdą kradzież. Ogólne warunki ubezpieczenia często wskazują dodatkowe warunki, których naruszenie może pozbawić odszkodowania.
Jolanta Ojczyk
31.08.2019
Prawo cywilne Finanse Ubezpieczenia
Wzrosną koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne. Spółki giełdowe będą miały więcej obowiązków w tym zakresie, m.in. będą musiały przygotowywać sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń. Sejm może zdążyć uchwalić nowelizację w tej sprawie jeszcze w tej kadencji.
Jolanta Ojczyk
30.08.2019
Spółki
Komisja Europejska zatwierdziła rekompensaty dla firm energochłonnych z tytułu wyższych cen energii elektrycznej. Bruksela uznała, że nie łamią one zasad pomocy publicznej i pozwolą uniknąć wzrostu globalnej emisji gazów cieplarnianych z powodu przeprowadzki firm do krajów spoza UE.
Jolanta Ojczyk
30.08.2019
Prawo gospodarcze
Rada Legislacyjna przy premierze uważa, że projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym powinien być lepiej dopracowany. Chodzi szczególnie o odszkodowania i nieuzasadnioną komunalizację. Ale Sejm może już nie zdążyć uchwaleniem tych zmian w obecnej kadencji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2019
Przedsiębiorcy i prawnicy tygodniami czekają na rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym - w Warszawie nawet pięć miesięcy. Przez to tracą często okazje biznesowe i pieniądze. Wszystko przez brak elektronizacji tego procesu. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że ta ma nastąpić już w 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Prawnicy warszawskiej kancelarii Bird & Bird doradzali międzynarodowemu funduszowi inwestycyjnemu Exeter Property Group przy nabyciu parku logistycznego w Sosnowcu od notowanej na giełdzie grupy Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Prawnicy Rynek
Projekt w sprawie pakietu odpadowego poznamy pod koniec roku – zapowiedział w czwartek Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Nie będzie w nim jednak stawek dla poszczególnych opakowań, np. butelek plastikowych czy papieru. Polska musi wdrożyć unijne przepisy w tym zakresie do końca przyszłego roku.
Jolanta Ojczyk
29.08.2019
Środowisko
29 sierpnia wchodzi w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych z tytułu wzrostu cen energii. Pierwsze wnioski będzie można składać w 2020 r. Firmy będą mogły ubiegać się o rekompensaty za 2019 r.
Jolanta Ojczyk
29.08.2019
Spółki Prawo gospodarcze Finanse

Kolejne aukcje dla OZE jeszcze w tym roku

Nowe technologie Małe i średnie firmy
W czwartek weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poprawia zasady systemu aukcyjnego, co umożliwi odblokowanie kolejnych aukcji jeszcze w tym roku i uruchomienie nowych inwestycji w OZE. Przewiduje też nowe mechanizmy wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
Agnieszka Matłacz
29.08.2019
Nowe technologie Małe i średnie firmy
Obecne przepisy zawierają wiele rozwiązań, które pozwalają zamawiającym realizować zamówienia publiczne dobrej jakości. Nie są jednak stosowane w obawie przed kontrolą. Dlatego Urząd Zamówień Publicznych powinien przygotować wzorcowe dokumenty i dać gwarancję, że nie zostaną zakwestionowane – mówi Tomasz Zalewski, partner w kancelarii Bird&Bird.
Jolanta Ojczyk
29.08.2019
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski