Jeśli pas ziemi wokół wysypiska odpadów nie należy do jego właściciela, kamera nie będzie go rejestrować. Nie będzie trzeba też mieć kopii zapasowej nagrania z monitoringu. Pomieszczenia w których będą przechowywane, będą jednak musiały spełnić wymagania przeciwpożarowe. Tak wynika z przygotowanej w Ministerstwie Środowiska najnowszej wersji projektu rozporządzenia w sprawie monitoringu wysypisk.
Jolanta Ojczyk
03.12.2018
Środowisko RODO
Dziennikarze, którzy w artykule wykorzystali informacje z Krajowego Rejestru Sądowego muszą opublikować sprostowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego, że członek zarządu spółki nie dopełnił w terminie obowiązku wykreślenia go z rejestru. Problemem jest obecnie objętość sprostowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W poniedziałek 3 grudnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty pożyczki. Pozwanym jest Getin Noble Bank, któremu pożyczkobiorcy zarzucają m.in. złamanie praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2018
Prawo cywilne
W Unii Europejskiej od poniedziałku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakazu geoblokowania w handlu internetowym. Sprzedawcy w internecie nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów.
Krzysztof Sobczak
02.12.2018
Rynek i konsument
Decyzja o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego w przypadku wspólników spółki cywilnej jest bardzo poważna. Błędna wywoła nie tylko skutki dla spadkobierców zmarłego wspólnika, ale także dla tych wspólników, którzy pozostali przy życiu – pisze dr Małgorzata Rejmer, prezes LEX Kancelaria Finansowa.
Małgorzata Rejmer
02.12.2018
Spółki Małe i średnie firmy
Po 1989 roku wyemigrowało z Polski 30 tys. naukowców - twierdzi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I podkreśla, że wszystkie działania obecnego rządu służą temu, aby powstrzymać ten "drenaż mózgów".
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Szkolnictwo wyższe
O co tak naprawdę chodzi w dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów. Dlaczego Amerykanie popełnili błąd liberalizując podejście w sprawie Leegin i dlaczego Europejczycy powinni pójść ich śladem? – pisze dr Łukasz Grzejdziak z Uniwersytetu Łódzkiego.
Łukasz Grzejdziak
01.12.2018
Prawo gospodarcze
Od marca 2019 roku wspólnicy będą mogli podejmować uchwały w trybie obiegowym. Za to ostatni członek zarządu, gdy zechce złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Prezydent właśnie podpisał ustawę wprowadzającą takie zmiany.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Prawo gospodarcze
W czwartek prezydent podpisał ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Dzięki niej Komisja Nadzoru Finansowego zyska większą władzę i niezależność finansową. Za to rynek obligacji prywatnych czeka wiele ograniczeń. To efekt afery GetBack.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Finanse
Ponad 21 mln zł w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa kara grzywny za wykroczenie wyniesie natomiast 225 zł. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem stawki minimalnego wynagrodzenia.
Krzysztof Koślicki
30.11.2018
Ordynacja
Prawo budowlane nie uzależnia legalizacji samowoli budowlanej od uprzedniego rozstrzygnięcia wniosku inwestora o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
30.11.2018
Budownictwo
W Danii od nowego roku maile z danymi wrażliwymi będą obowiązkowo szyfrowane. Ta informacja wywołała dyskusję, także w Polsce, kiedy i jak należy zabezpieczać korespondencję elektroniczną. Szyfrowania nie trzeba stosować zawsze, ale tylko tam, gdzie jest to konieczne - uważają eksperci.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Prawo gospodarcze RODO
W 2019 roku prowadzenie działalności gospodarczej najbardziej będą utrudniały niejasne i niespójne...
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Spółki Małe i średnie firmy

Sejm już pracuje nad zmianami w zakazie handlu

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nowelizacja ma uszczelnić system. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie Żabkom możliwości pracy w dni objęte zakazem przez doprecyzowanie wyjątku dla placówek pocztowych.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Najnowsza nowelizacja ustawy o KRS usuwa lukę prawną, jaką było faktyczne pozbawienie profesjonalnych pełnomocników możliwości dokonywania zgłoszeń w imieniu swoich mocodawców. Tyle, że wciąż zgłoszenia do KRS może dokonać tylko osoba mająca PESEL - pisze Maciej A. Szewczyk, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Numery adwokatów i radców przekażą do systemu ich samorządy zawodowe.
Maciej Szewczyk
29.11.2018
Spółki
Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać wypłacone także, gdy pasażer otwierając drzwi uszkodzi sąsiedni pojazd. Pojęcie "ruch pojazdu" obejmuje bowiem również wsiadanie i wysiadanie z niego. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten korzystny dla pasażerów wyrok to ważna wskazówka dla ubezpieczycieli.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Prawo cywilne Finanse
Nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadza uproszczone zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, ale nie tylko. Zmieni też zasady uwłaszczenia lokali w blokach, które pozwolenie na użytkowanie otrzymają po 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Administracja publiczna Budownictwo
Jeśli przy podpisaniu umowy sprzedaży przez spółkę nie reprezentował jej ani pełnomocnik, ani rada nadzorcza, to umowa jest nieważna od początku - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nie można jej konwalidować aneksem ani dochodzić roszczeń z tego tytułu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2018
Prawo cywilne Spółki

Sprawy frankowe czekają na głos Sądu Najwyższego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe
To Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych. Dlatego potrzebny jest niezwłocznie jego głos aby przywrócić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie konsumenckim - mówi adwokat Iwo Gabrysiak, wspólnik zarządzający Gabrysiak i Wspólnicy.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe
Wynikająca z artykułu 44. Prawa autorskiego możliwość podwyższenia określonego w umowie honorarium w związku z wyjątkowym sukcesem rynkowym produktu może mieć zastosowanie w głośnej sprawie Andrzeja Sapkowskiego - twierdzi prof. Ewa Nowińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale zastrzega, że sprawa nie jest oczywista.
Krzysztof Sobczak
29.11.2018
Prawo gospodarcze
Polscy użytkownicy zyskają dodatkową możliwość odwołania się od decyzji o zablokowaniu konta na Facebooku. Umożliwi im to porozumienie, które resort cyfryzacji zawarł z tym portalem społecznościowym. Aplikacja do składania odwołań jest już prawie gotowa.
Monika Sewastianowicz
28.11.2018
Nowe technologie RODO

Wkrótce poznamy najlepszy startup prawniczy

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
We wtorek, 4 grudnia, podczas LegalTech Day, zostanie wybrany najlepszy projekt wdrażający nowe technologie dla prawników. Według organizatorów akcji, ich autorzy, to pionierzy, którzy zmienią rynek.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Podwyżka stawki podatku od gier na automatach o niskich wygranych ze 180 euro do 2 tys. zł mogła zostać wprowadzona. Fakt utrzymania zmienionych stawek dla innych gier jest bez znaczenia. Potwierdził to w środę Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Koślicki
28.11.2018
Finanse
Działki rolne o powierzchni do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawo cywilne Budownictwo
Zmuszanie konsumentów do zapłaty długu poprzez wywieranie na nich nacisku, który stanowi niedozwoloną agresywną praktykę rynkową, narusza prawo - stwierdził UOKiK. A jako przykład takich praktyk podaje m.in. odwiedzanie dłużników w domu oraz informowanie o tym ich rodziny i sąsiadów.
Krzysztof Sobczak
28.11.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Coraz więcej firm uruchamia infolinie obsługiwane w języku ukraińskim, banki oferują konta z preferencyjnymi cenami przekazów na Ukrainę, a w kinie trzeba dokładnie przeczytać opis filmu, bo można się natknąć na ukraiński dubbing - już nie tylko pracodawcy ścigają się o pracowników zza wschodniej granicy. Czy planowane otwarcie niemieckiego rynku wyciągnie cudzoziemców z Polski?
Agnieszka Matłacz
28.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR

Szykuje się sąd nad kredytami frankowymi

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Warszawski Sąd Okręgowy pyta o sprawy frankowe nie tylko Trybunał Sprawiedliwości UE, ale także Sąd Najwyższy. W tym stołecznym sądzie już co piąta wpływająca sprawa dotyczy kredytów frankowych. Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych, więc teraz powinien pilnie zabrać głos, by ujednolicić orzecznictwo - wskazują prawnicy. Tym bardziej, że stanowisko rządu przekazane do Luksemburga jest korzystne dla konsumentów.
Jolanta Ojczyk
28.11.2018
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Projekt ustawy przyjęty przez rząd ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw...
Katarzyna Kubicka-Żach
27.11.2018
Środowisko
Dodatkowe uprawnienia nadzorcze i większa swoboda w dysponowaniu majątkiem dla premiera oraz rozszerzona lista spółek, w których akcje Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu - to niektóre z proponowanych przez rząd zmian w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym. Obniżone mają być też wymagania wobec kandydatów na członków rad nadzorczych takich firm.
Jolanta Ojczyk
27.11.2018
Spółki
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej....
Jolanta Ojczyk
27.11.2018
Nowe technologie