Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedziało umowy dwustronne łączące je z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim.

Wypowiedzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi umowami, zobowiązania dotyczące wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygasną 31 maja 2023 r. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

- Oznacza to, że po tym terminie jakiekolwiek certyfikaty Zielonych Kart, wystawione przez Członków Biura w jego imieniu, stracą swoją ważność wyłącznie w odniesieniu do terytorium Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Pozostaną one jednak nadal ważne w pozostałych krajach Systemu Zielonej Karty, o ile symbol danego kraju nie został wykreślony - mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

 

Analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

Czytaj też:  Zielona karta lub polisa graniczna na miesiąc - potem uchodźca musi wykupić OC>>

Kierowcy będą kupować ubezpieczenie graniczne

Co do zasady Zielona Karta jest ważna w okresie, na który została wystawiona, nie dłużej jednak niż do 31 maja 2023 roku, i pod warunkiem, że symbole BY oraz RUS nie są na niej wykreślone. Kupowane przez najbliższy rok polisy do tego terminu będą obowiązywały też w Rosji i na  Białorusi.

- W praktyce oznacza to, że od 1 czerwca 2023 r. kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi, przekraczając granicę z Białorusią i Rosją będą musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne - dodaje Mariusz Wichtowski.

Również w druga stronę, kierowcy z Rosji i Białorusi, będą musieli  w Polsce kupować ubezpieczenie graniczne.

Czym jest Zielona Karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Stanowi dowód tego, że jej posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem kraju, który odwiedza, a który należy do systemu Zielonej Karty. Nazwa pochodzi od koloru dokumentu.

System Zielonej Karty gwarantuje, że poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych otrzymają odszkodowanie spowodowane przez kierowcę z zagranicy, a kierowca ten nie będzie musiał kupować ubezpieczenia granicznego.

Zielona Karta działa w taki sam sposób, jak polisa OC. Towarzystwo, które wydało Zieloną Kartę, bierze na siebie odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania, czyli wypłaci odszkodowanie zamiast sprawcy. Dla wysokości odszkodowania kluczowe znaczenie mają przepisy państwa,w którym doszło do kolizji bądź wypadku.

Wybierając się samochodem do innych państw, spoza systemu Zielonej Karty, trzeba na granicy kupić ubezpieczenie graniczne. Wystawcą takiej polisy, przeważnie krótkoterminowej, do 30 dni, jest lokalny zakład ubezpieczeń, na warunkach prawa obowiązującego w danym kraju.