Prawo.pl
Rok 2009 był pod względem wartości i liczby zawartych transakcji jednym z najsłabszych okresw w...
Jan Lis
10.03.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
08.03.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
08.03.2010
Budownictwo
Zakres wzajemnych roszczeń właściciela nieruchomości i przedsiębiorstwa, w ktrego skład wchodzi...
Abc/Budownictwo
08.03.2010
Budownictwo
To co w Europie Zachodniej czy USA jest normą u nas ma dopiero swoje początki. ComfortExpress, nowo...
Emilia Zakrzewska
02.03.2010
Budownictwo
W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, istotny wpływ na wysoką wypadkowość w budownictwie mają,...
Emilia Zakrzewska
02.03.2010
Budownictwo
Jak wynika z danych Głwnego Urzędu Statystycznego wskaźnik oglnego klimatu koniunktury w...
Emilia Zakrzewska
02.03.2010
Budownictwo
Przebywając na obszarach chronionych, musimy przestrzegać obowiązujących tam reguł. Kary za ich...
Prawo.pl
01.03.2010
Środowisko
Abc/Budownictwo
01.03.2010
Budownictwo
Niniejszy komentarz ma na celu popularyzację wiedzy w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego...
Teresa Bzinkowska
01.03.2010
Środowisko
Komentarz przedstawia charakterystykę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego....
Tamara Zimna
01.03.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
01.03.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
01.03.2010
Budownictwo
Abc/Budownictwo
22.02.2010
Budownictwo
Konieczne jest powołanie specjalnego organu unijnego, ktrego zadaniem byłoby egzekwowanie...
Jan Lis
22.02.2010
Budownictwo
Przez budynek wysokościowy (WW) rozumie się budynki powyżej 55 m nad poziomem terenu (ponad 18...
Abc/Budownictwo
22.02.2010
Budownictwo
Jakub Mazurkiewicz
22.02.2010
Budownictwo
Celem niniejszego opracowania jest omwienie kompetencji organu odwoławczego jakim w polskim...
Tomasz Gawroński
15.02.2010
Budownictwo
Niniejsza analiza dotyczy zasad postępowania z PCB. Opracowanie zawiera wykaz aktw prawnych,...
Adam Kowalczyk
15.02.2010
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski