Zgodnie z nowelizacją decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się również w przypadku zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

Kamila Kokoszewska