Nie zawsze poznamy wynagrodzenia w NBP

Finanse publiczne Prawo pracy
Po burzliwej debacie Sejm uchwalił ustawę, która ma ujawnić wysokość płac w Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Niestety, pozwala ona na ujawnianie średnich pensji, a nie wynagrodzeń konkretnych osób na kierowniczych stanowiskach.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
Zaledwie w ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę regulującej zasady wynagradzania pracowników NBP. W debacie sejmowej pojawiły się jednak zarzuty niezgodności z prawem unijnym i niekonstytucyjności. Negatywną stanowisko opublikował też Europejski Bank Centralny. Narodowy Bank Polski obawia się też utraty pracowników po wprowadzeniu nowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Prawo pracy Finanse
Sejm skierował ponownie do komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego senacki projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Do dalszych prac komisji trafił po drugim czytaniu trafi projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który ma służyć m.in. uporządkowaniu pasm i przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. Posłowie zgłosili do niego pięć poprawek, w tym mające wzmocnić niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Prawo gospodarcze
Proponowana nowelizacja ustawy ws. cen energii elektrycznej zagwarantuje pełną niezależność regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zapowiada Ministerstwo Energii. I podkreśla, że w tej sprawie w pełni zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, na czym ma polegać zwiększenie niezależności urzędu.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Nie można wymagać, by to podmioty zewnętrzne finansowały funkcjonowanie szpitala. Dlatego nieterminowe przekazywanie pieniędzy przez NFZ, czy też zła gospodarka finansowa nie uzasadnia rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia. W takiej sytuacji nie ma również podstaw, by odstępować od obciążania szpitala kosztami postępowania uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
30.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP". Wnioski na sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów lub usług oferowanych pod jedną marką, można składać od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. Na firmy czeka 250 mln zł.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Finanse
Brytyjski rząd chce renegocjacji umowy wyjścia z Unii Europejskiej i uzyskania wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Płn. Premier Theresa May zapowiedziała takie działania podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu, potem poparła to Izba Gmin. Jednak unijni przywódcy nie widzą takiej możliwości.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna
Eksperci głośno krytykują orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Mówią wprost, że izba się pomyliła uznając wykluczenie wykonawcy, który opatrzył dokumenty podpisem elektronicznym z funkcją SHA-1. W tej sprawie, na prośbę Urzędu Zamówień Publicznych, stanowisko ma zająć Ministerstwo Cyfryzacji. To na jego opinii oparło się KIO.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Zamówienia publiczne
Aby klub sportowy mógł brać udział w rozgrywkach ligi zawodowej musi mieć formę spółki. Przepisy jednak nie ułatwiają przekształcenia klubom prowadzącym działalność w formie stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni. Objęcie go zasadą sukcesji generalnej znacznie uprościłoby ten proces - pisze Rafał Trzeciakowski, radca prawny w kancelaria Grabowski i Wspólnicy.
Rafał Trzeciakowski
30.01.2019
Spółki
W sklepie, który jednocześnie pełni funkcję agenta pocztowego, nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczenie usług pocztowych jest w tej placówce tylko działalnością uboczną – potwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu.
Robert Horbaczewski
30.01.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Właściciele escape roomów muszą do 27 lutego przeprowadzić testy ewakuacyjne. Protokół z tej czynności muszą złożyć do Państwowej Straży Pożarnej. Tak wynika z wchodzącej właśnie w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
Jolanta Ojczyk
29.01.2019
Serwisy HotAwards i HotPrizes były promowane w taki sposób, aby sugerować konsumentom, że biorą udział w konkursie. A tymczasem by „wygrać”, należałoby wysłać SMS-y kosztujące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał ich twórców za nieuczciwe praktyki rynkowe.
Krzysztof Sobczak
29.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Komisja Nadzoru Finansowego chce mieć możliwość informowania o podjętych decyzjach sankcyjnych wobec banków przed ich uprawomocnieniem.
Jolanta Ojczyk
29.01.2019
Finanse
Budowa parkingu nie służy ochronie ludzi lub ich mienia, tylko zapewnieniu możliwości zaparkowania samochodu w miejscu znajdującym się w niedużej odległości od docelowego miejsca wizyty. NSA uznał, że nie może to uzasadniać zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody.
Dorian Lesner
29.01.2019
Środowisko Administracja publiczna
Żądanie odszkodowania za nieotrzymanie ceny udziałów i za wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. nie zostało skutecznie zgłoszone - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że takie odszkodowanie należałoby się, gdyby wcześniej nie nastąpiło potrącenie należności przez spółkę pozwaną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Brak informacji, kto jest administratorem danych, unikanie jednoznacznych odpowiedzi, rozłączanie się po trudnych pytaniach – takie problemy są zgłaszane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polskie Stowarzyszenie Marketingu podkreśla, że takie praktyki to nie tylko efekt złej woli. Wiele firm wciąż nie wie jeszcze jak interpretować RODO. UODO zaś zapowiada kolejne kontrole.
Jolanta Ojczyk
29.01.2019
RODO
Projekt noweli tzw. ustawy antytytoniowej, który reguluje kary za sprzedaż wyrobów tytoniowych i e-papierosów będzie przedmiotem obrad wtorkowej Rady Ministrów 29 stycznia br. W projekcie doprecyzowano kompetencje inspektora ds. substancji chemicznych w zakresie analizy dokumentacji produkcji papierosów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.01.2019
Rynek i konsument
Irena Lipowicz, była rzecznik praw obywatelskich, Paul de Hert z uniwersytetu w Brukseli oraz warszawski Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zostali tegorocznymi laureatami nagród za działania na rzecz edukacji o ochronie danych osobowych.
Jolanta Ojczyk
28.01.2019
RODO
Komisarz UE ds energii Miguel Canete chce informacji na temat projektowanych poprawek do polskiej ustawy. Po spotkaniu z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim ogłoszono, że Komisja Europejska czeka na te zmiany i dopiero wtedy oceni, czy ostateczna wersja ustawy o cenach prądu jest zgodna z unijnym prawem, czyli czy nie wiąże się z niedozwoloną pomocą państwa.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Prawo gospodarcze

Gorsza pozycja Polski w rankingu wolności gospodarczej

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
46 miejsce w rankingu światowym i 23 pozycja w zestawieniu regionalnym - takie miejsca zajęła Polska w Indeksie Wolności 2019 Heritage Foundation i Wall Street Journal. Tegoroczny wskaźnik dla naszego kraju wyniósł 67,8 pkt i był o 0,7 punktu procentowego niższy niż w ubiegłym roku. Na gorszy wynik wpłynęły m.in. oceny systemu podatkowego i pracy sądów.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Mnóstwo danych o użytkowniku płynie, gdy czeka on na załadowanie strony internetowej. Otrzymują je firmy biorące udział w licytacji, której zwycięzca zapłaci 1/5 grosza za możliwość wyświetlenia swojej reklamy. Użytkownik nie wie, do kogo trafiają jego dane i nie jest w stanie skorzystać z praw, które daje mu RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
28.01.2019
RODO
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło już ponad 5 tysięcy skarg i zgłoszeń o nieprawidłowym przetwarzaniu danych osobowych. Najwięcej z nich dotyczy sektorów ubezpieczeniowego i telekomunikacyjnego. Prezes UODO zapowiada, że wkrótce pojawią się pierwsze dotkliwe kary finansowe na podstawie RODO. Jednym z ukaranych może być sklep morele.net.
Jolanta Ojczyk
28.01.2019
RODO
Samorządy są przeciwne propozycjom zmian, które obowiązkowo rozdzielają przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Chcą, jak obecnie, same decydować o tych zamówieniach. Według resortu środowiska nowa propozycja to sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych w drodze przetargu.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.01.2019
Środowisko
Administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe muszą najpierw ocenić poziom ryzyka, a następnie wdrożyć odpowiednie środki mające zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku - przypominają Paweł Dmowski i Katarzyna Kloc z kancelarii Gawroński & Piecuch. I podkreślają, że każda organizacja musi to zrobić sama, uwzględniając swoją specyfikę.
Krzysztof Sobczak
28.01.2019
Prawo gospodarcze RODO
W przypadku sportowców zawodowych za nieszczęśliwy wypadek można uznać także stany chorobowe powstające w dłuższym okresie czasu pod wpływem czynnika zewnętrznego. Piłkarz z przepukliną pachwiny otrzyma więc świadczenia wynikające z polisy ubezpieczeniowej – uznał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
Robert Horbaczewski
26.01.2019
Opieka zdrowotna
Urzędy państw członkowskich nie mogą wydawać wiążących interpretacji do prawa Unii Europejskiej obowiązującego wprost - twierdzi radca prawny dr Dominik Lubasz. A nawiązując do głośnego sporu pomiędzy prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ministrem cyfryzacji wskazuje, że dbałość o jednolitość wykładni jest zadaniem tego pierwszego organu.
Lubasz Dominik
26.01.2019
Administracja publiczna RODO
RODO nie wprowadza rewolucji w sferze zamówień publicznych. Oferent może udostępnić instytucji zamawiającej dane swoich pracowników, jeśli wymaga ona tego od niego w celu udokumentowania ich umiejętności i kompetencji. Wykazanie jednak, że udostępnienie nastąpiło w sposób zgodny z prawem spoczywa na oferencie
Piotr Druzgała
26.01.2019
Zamówienia publiczne Prawo pracy RODO
Wspólników spółki cywilnej, który nie posiada licencji na wykonywanie przewozu osób, nie może kierować taksówką. Taka licencja nie może być ani przeniesiona na inną osobę, ani wkładem do spółki cywilnej. Za jej brak inspekcja transportu drogowego nałożyła 8 tys. zł kary.
Aleksandra Partyk
26.01.2019
Prawo gospodarcze