Ostatnio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęły kolejne informacje o firmach, które podszywają się pod kontrolerów. Urząd ostrzega, że przed kontrolą wysyła pisemne zawiadomienia.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
RODO
Wkrótce banki hipoteczne będą wyłączone z regulacji dotyczących funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Sejmowa komisja przerwała pierwsze czytanie senackiego projektu regulującego rynek kancelarii odszkodowawczych do czasu przedstawienia opinii przez rząd. Przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, że projekt wymaga poważnych korekt. Posłowie, zarówno PiS jak i opozycji podkreślali, że zyskają na nim tylko ubezpieczyciele.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo cywilne Finanse
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sytuacja poważnego zanieczyszczenia powietrza przy braku skutecznych działań podejmowanych przez organy państwowe stanowi zagrożenie dla zdrowia i narusza prawa podstawowe skarżących.
Katarzyna Warecka
13.02.2019
Środowisko Prawo cywilne
Ograniczenie funduszy w stosunku do wcześniej zaplanowanych oznacza, że w 2019 roku nie będzie nas stać na sfinansowanie dodatkowych etatów, a tym samym zwiększenia liczby inspektorów pracy - podkreśla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, nawiązując do zwiększonych w tym roku zadań Inspekcji.
Paweł Żebrowski
13.02.2019
Prawo pracy BHP Finanse
Wystartował pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online, kolejny ma ruszyć w kwietniu. Mają być szybsze i tańsze niż tradycyjnie sądy polubowne oraz powszechne. Rozstrzygnięcia w prostych sprawach mają zapadać nawet w kilka tygodni. Ich twórcy liczą, że przekonają przedsiębiorców do takiego pozasądowego rozstrzygania sporów.
Jolanta Ojczyk
13.02.2019
Prawo cywilne
Rząd szykuje nową formę wsparcia dla rolników oraz przedsiębiorców z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Będą oni mogli ubiegać się o preferencyjne kredyty z gwarancją ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jolanta Ojczyk
12.02.2019
Małe i średnie firmy
Proponowane w senackim projekcie dotyczącym kancelarii odszkodowawczych zmiany przewidują m.in. ograniczenie możliwości zarówno zbycia roszczeń o charakterze osobistym jak i majątkowym. Będzie to rewolucyjna zmiana w całym systemie prawa cywilnego w Polsce, która uderzy m.in. w naprawy bezgotówkowe aut i cesje bankowe
Paweł Tuzinek
12.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić innowacje w firmach działających w miastach średniej wielkości, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych, mogą liczyć na wsparcie. Wkrótce nabór wniosków w programie Inteligentny Rozwój, kolejny za pół roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Małe i średnie firmy
Właściciel osiedlowego placu zabaw naprawiał nawierzchnię boiska do koszykówki zasypując dziury piaskiem. Odpowiada więc za wypadek dziecka, które poślizgnęło się na piasku i złamało rękę – stwierdził Sąd Rejonowy w Świdnicy.
Robert Horbaczewski
12.02.2019
Prawo cywilne BHP
Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak powiaty zabezpieczają rekultywację gruntów, gdzie zaprzestano wydobycia. Okazuje się, że zakopywano tam nawet tony odpadów. Dochodziło też do „handlu dziurami”.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Środowisko
Zaniedbanie obowiązków wynikających ze zlecenia klienta, a zwłaszcza - zaniechania windykacji długu były przyczyną ukarania radcy prawnego. Kara finansowa 7 tys. zł., wobec nieodzyskania 100 tys. zł jest adekwatna - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2019
Prawo cywilne Prawnicy

Prezes ZUS: e-Akta pomogą przy ustalaniu prawa do świadczeń

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System przechowalniczy, w którym dokumentacja pracownicza przechowywana jest przez wiele dekad, powodował zawsze pewne negatywne konsekwencje przy ustalaniu prawa do świadczeń. Z powodu braku dokumentacji wiele spraw o prawo do świadczenia lub jego wysokości niestety trafiało do sądu
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Odpady łatwopalne, w tym papier, mają być magazynowane w pomieszczeniach. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zastąpi wymogi określane dotychczas w decyzjach administracyjnych. Firmy przetwarzające odpady będą miały tylko dwa lata na dostosowanie się do nowych wytycznych.
Jolanta Ojczyk
12.02.2019
Środowisko
Zespół doradców ministra rozwoju zakończył prace nad założeniami reformy. Prawo budowlane ma być nowelizowane, powstanie natomiast nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Niestety, żadnego z tych projektów nie ma jeszcze w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2019
Budownictwo
Z obowiązku monitorowania treści zamieszczanych przez użytkowników mają być zwolnione tylko platformy internetowe, które istnieją krócej niż trzy lata, mają dochody niższe niż 10 mln euro oraz mniej niż 5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Zdaniem ekspertów te kryteria spełni niewiele serwisów. Na filtrowanie powinien się przygotować m.in. Wykop.pl
Jolanta Ojczyk
11.02.2019
Nowe technologie
Samorząd Województwa Mazowieckiego uważa za konieczne ujednolicenie lokalnych programów ochrony powietrza i postrzega to jako jeden z warunków skutecznej walki ze smogiem. Zapowiada też współpracę samorządów w tej dziedzinie.
Alicja Wejner
11.02.2019
Środowisko
Polska musi uszczelnić system nadzoru nad ubojem zwierząt, m.in. zwiększyć kary. Takie zalecenia przesłała w piątek Komisja Europejska. W poniedziałek o nielegalnym uboju mówił w Brukseli główny lekarz weterynarii podczas spotkania unijnych ekspertów ds. żywności, zwierząt i pasz.
Jolanta Ojczyk
11.02.2019
Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał wyrok skazujący wobec Ireneusza S., byłego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w tym mieście m.in. za zajęcie przedmiotów oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, które były zgodnie z prawem wyjęte spod egzekucji.
Krzysztof Sobczak
11.02.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze
Nie można wykluczyć, że podatnicy złożą tak dużo raportów dotyczących schematów podatkowych, że ministerstwo zostanie zalane potokiem nieprzydatnych informacji. Stąd możliwość zawężenia obowiązku raportowania w przyszłości - twierdzi Małgorzata Sobońska–Szylińska, adwokat, partner w kancelarii Gekko Taxens.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2019
CIT
Sprawa ta była badana już dwa razy przez Sąd Najwyższy. SN po raz kolejny uchylił orzeczenie Sądu Apelacyjnego o uznaniu i stwierdzeniu wykonalności orzeczenia sądu białoruskiego nakazującego zapłacić polskiemu przedsiębiorcy 2 mld 610 tys. rubli. Prawomocny wyrok może doprowadzić do unieważnienia całej procedury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Prosta Spółka Akcyjna - szanse i ryzyka

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Finanse
Projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej przewiduje dość rewolucyjne rozwiązania, które z jednej strony mogą być dobrą ofertą dla wielu podmiotów działających na rynku, ale niosą też zagrożenia dla systemu spółek, w tym najbardziej dla popularnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pisze Mateusz Grześków
Mateusz Grześków
11.02.2019
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Finanse
Przedstawiciele państw członkowskich UE porozumieli się w piątek wieczorem w sprawie kontrowersyjnych zmian w prawie autorskim. Oznacza to, że prezydencja rumuńska otrzymała mandat do negocjacji w tej sprawie z Parlamentem Europejskim. Porozumienia nie poparło kilka państw, w tym Polska.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
09.02.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W ciągu 10 dni powstanie raport unijnych inspektorów, którzy w piątek zakończyli audyt nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Był on przeprowadzany w ubojni, skupie zwierząt oraz zakładzie przetwórczym. Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że do tego czasu nie będą udzielane żadne informacje na temat wyników kontroli.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Rynek i konsument Opieka zdrowotna

Po tragedii w escape roomie rząd proponuje zmiany w prawie

BHP Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Po tragicznym wypadku w Koszalinie, w okresie od 5 stycznia do 7 lutego straż pożarna skontrolowała 520 escape roomów, w których stwierdzono prawie 2 tys. uchybień dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydano 102 decyzje o zakazie eksploatacji lokali.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
BHP Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Faktura VAT to dokument rozliczeniowy. Ma on charakter prywatny. Z samego wystawienia faktury nie wynika więc, że strony wskazane w dokumencie łączyła umowa sprzedaży. Gdy pozwany kwestionuje zawarcie umowy, powód ma obowiązek wykazać tę okoliczność innymi dowodami - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Aleksandra Partyk
08.02.2019
Prawo cywilne VAT
Jeszcze w lutym ministerstwo przedsiębiorczości i technologii ma przedstawić projekt ustawy, która stworzy nowe ramy prawne do produkcji energii na swój użytek i sprzedaży jej nadwyżek. Mechanizm ma być powiązany z produktami bankowymi na finansowanie instalacji, spłacanymi z przychodów ze sprzedaży energii.
Krzysztof Sobczak
08.02.2019
Środowisko Domowe finanse
Do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie wydano kilku rozporządzeń dotyczących realizacji przepisów związanych z najmem, bo są niepotrzebne. Nie ma bowiem odpowiednich nieruchomości w zasobie, nie ma żadnych przetargów. Brakuje operatorów mieszkaniowych i dokonywanych przez nich inwestycji. Rząd wyrzucił więc te zmiany na śmietnik – pisze Ewa Bończak-Kucharczyk.
Ewa Bończak-Kucharczyk
08.02.2019
Budownictwo
Budowa domu kopułowego o powierzchni zabudowy do 35 mkw nie wymaga co do zasady pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak zdaniem organów nadzoru, grozi to niebezpieczeństwem dla ludzi lub mienia, muszą swój sprzeciw szczegółowo uzasadnić. Powodem nie może być jednak samo nowatorstwo zastosowanej konstrukcji.
Marek Sondej
08.02.2019
Budownictwo

Po zwolnienie najczęściej do lekarza w poniedziałek

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
W poniedziałki do ZUS trafia nawet ok. 180 tys. zwolnień lekarskich, znacznie więcej niż w inne dni. Rekordowo dużo zaświadczeń wystawiono 17 grudnia ubiegłego roku, 21 stycznia oraz 28 stycznia. Najczęściej Polacy biorą zwolnienia na 4-5 dni – wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
08.02.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna