Premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego. Na razie funkcję RF pełni Ziemowit Bagłajewski, dotychczasowy zastępcą rzecznika. 

- Bohdan Pretkiel nie spełniał ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska, tj. wymogu posiadania, co najmniej siedmioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz wymogu wyróżniania się wiedzą w tym obszarze - napisał resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP o podanie przyczyn podjęcia takiej decyzji.

Natomiast obecny RF Ziemowit Bagłajewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2015-2021 wykonywał zawód adwokata, od 2012 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności spraw związanych z ochroną interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Jest ekspertem w obszarze organizacji i funkcjonowania rynku finansowego oraz regulacji prawnych tworzących otoczenie tego rynku. 

Jako zastępca RF nadzorował  Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów oraz Wydział Administracyjno-Finansowy w Biurze Rzecznika Finansowego.