Członek spółdzielni mieszkaniowej, został wybrany przez walne zgromadzenie członków spółdzielni do...
Ekspert księgowo-kadrowy
24.01.2013
SLD ubolewa, że rząd odrzuca postulat samorządowców, by umożliwić spółkom gminnym organizowanie...
Tumidalska Marta
24.01.2013
Środowisko
Rząd chciał budować trasę Tuszyn - Pyrzowice w PPP. Jednak inwestycję sfinansuje drogowa dyrekcja...
Podsiedzik Tomasz
24.01.2013
Budownictwo