Pytanie
W styczniu wprowadziłam samochód osobowy za 38.000 zł. do działalności gospodarczej. Samochód był kupiony na umowę cywilno prawną (bez VAT). W związku z tym że od 1 stycznia 2014 r. mają się zmienić dotyczące towarów używanych (każdą sprzedaż będzie trzeba opodatkować, nawet towaru używanego jeżeli służył sprzedaży opodatkowanej) zamierzam na koniec grudnia 2013 r. wycofać samochód z działalności żeby przy ewentualnej przyszłej sprzedaży nie mieć VAT należnego bo wiadomo że najczęściej takie samochody kupują osoby fizyczne więc konieczność opodatkowania VAT byłaby wysoce nieopłacalna.
Czy w związku z wycofaniem przed upływem roku (wprowadzono do środków trwałych dnia 16 stycznia 2013, a wycofanie nastąpi np. dnia 31 grudnia 2013 r.) będę musiała wyksięgować z kosztów odpisy amortyzacyjne?
Przy wprowadzaniu zamierzałam używać samochód dłużej niż rok ale zmieniłam zdanie.