Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. działamy w branży geodezyjnej. Najczęściej pozyskujemy nasze roboty w przetargach występując jako lider konsorcjum. Przy każdym przetargu zamawiający wymaga przedstawienia gwarancji wadialnej, a gdy przetarg będzie wygrany i umowa zostanie podpisana wymaga gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad. Gwarancje pozyskujemy od zakładu ubezpieczeń. Za wydanie gwarancji pobiera on opłatę, którą potwierdza fakturą VAT ze stawką zwolnioną i PKWIU 66.33.10.
W jaki sposób powinniśmy tę opłatę refakturować na partnerów konsorcjum?
Usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.
Czy to oznacza, że należy je bezwzględnie refakturować stawką zwolnioną?
Czy można obciążyć partnera kosztami uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej i wystawić notę obciążeniową?
Czy też należy tę usługę opodatkować stawką VAT 23%?
Czy też może należy rozdzielić te usługi na dwie?
Czy jeśli przetarg jest przegrany to opłatę za wadium należy refakturować ze stawką zwolnioną, a jeśli przetarg jest wygrany to opłatę za wadium i należyte wykonanie umowy należy opodatkować stawką 23% tak jak usługę główną, czyli geodezyjną?