Uruchomiono platformę edukacyjną Polski MOOC

Dla studenta

Resort nauki uruchomił polską platformę - MOOC - do prowadzenia kursów online. Ma być przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Budżet na...

30.10.2018

Do UOKiK wpłynęło 250 skarg na Idea Bank

Rynek i konsument

Dziś w UOKiK odbyło się spotkanie Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK z domami maklerskimi oraz bankami oferującymi i sprzedającymi obligacje korporacyjne GetBack. Omówiono na nim sposób komunikowania się z obligatariuszami i zarządzania ich skargami.

30.10.2018

Zasiłek pielęgnacyjny w 2019 i 2020 roku

Ubezpieczenia społeczne

Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł. To 31,42 zł więcej niż do tej pory. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób.

30.10.2018

2 listopada ZUS pracuje normalnie

Ubezpieczenia społeczne

Najbliższy piątek, 2 listopada będzie we wszystkich oddziałach i inspektoratach ZUS zwykłym dniem pracującym.

30.10.2018

Większa szansa na staż za granicą

Szkolnictwo wyższe

Wolontariat to ważny element kształtowania kompetencji społecznych, co wpisane jest w rolę edukacji - mówiła wiceminister Marzena Machałek podczas inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności. To...

30.10.2018

TK odroczył rozprawę w sprawie limitu trzydziestokrotności

Ubezpieczenia społeczne

Do 13 listopada odroczona została rozprawa ws. wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z konstytucją trybu prac nad ustawą znoszącą górny limit składek ZUS, tzw. limit trzydziestokrotności.

30.10.2018

Fiskus może pytać o karalność świadków

Ordynacja

Przepisy ordynacji nie każą pytać świadków, czy byli karani za składanie fałszywych zeznań. Ustawa nie wyklucza takich osób z grona świadków. Nie oznacza to jednak, że organy podatkowe nie mogą zadawać pytań w tym zakresie – potwierdza Ministerstwo Finansów.

30.10.2018

NIK: Dla niepełnosprawnych nadal miejsca publiczne niedostępne

Administracja publiczna

Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopoty dostępnością do przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek, czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.

30.10.2018

Transgraniczne sprawy rodzinne - ruszyły szkolenia sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Specjalistyczny kurs dla kilkudziesięciu sędziów dotyczy orzekania w sprawach o przekazanie dzieci za granicę. Ma związek z ustawą, która obowiązuje od końca sierpnia. Zgodnie z nią, sprawy te mają trafiać do wyspecjalizowanych sędziów

30.10.2018

Chorego wypiszą, by za dwa tygodnie znów go przyjąć 

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Jeśli pacjent jest leczony na chirurgii, ale ma inne choroby i powinien być jeszcze diagnozowany na oddziale internistycznym, to szpital nie przeniesie go od razu na internę, ale wypisze do domu i... przyjmie po 14 dniach. Musi tak zrobić, bo inaczej nie dostanie pieniędzy za leczenie na obu oddziałach. Dyrektorzy szpitali wskazują, że absurdalne jest uzależnianie wypłaty szpitalowi środków od zachowania dwutygodniowego odstępu między hospitalizacjami, jeśli oddziały są w jednym szpitalu.

30.10.2018

MEN: Dodatek dla najlepszych zmobilizuje do rozwoju

Kadry w oświacie

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych zachęci ich do rozwoju zawodowego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć. To odpowiedź na interpelację, dotyczącą awansu zawodowego....

30.10.2018

UOKiK będzie walczył z geoblokowaniem. Dostanie też dostęp do tajemnicy skarbowej

Nowe technologie Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska nowe kompetencje. Będzie miał dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową i bankową. Zainterweniuje też, gdy geoblokowanie naruszy zbiorowe interesy konsumentów albo zasady konkurencji. Sklep, który naruszy zakaz może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

30.10.2018

Dostęp do adwokata w Polsce wciąż ułomny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoba zatrzymana powinna mieć od samego początku dostęp do adwokata, bo to zapobiega nadużyciom służb - podnoszą prawnicy. Tymczasem - jak oceniają - polskie przepisy nadal odbiegają od międzynarodowych standardów.

30.10.2018

Warszawa: Sędziowie WSA apelują o respektowanie orzeczeń ws. SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Apelujemy do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w SN, w tym do procedury powoływania jego sędziów - stwierdza w przyjętej w poniedziałek uchwale Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

29.10.2018