Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki - poinformował resort.

Nauczyciele upominają się o szybki dostęp do testów i szczepień>>

Nadesłane uwagi dotyczą m.in.

  • odwołania matur ustnych w związku z epidemią,
  • propozycji rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym,
  • zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

 

Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.