- Możliwość przeprowadzenia stacjonarnego próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego przewiduje par. 28 ust. 13 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - przepis wprowadzony i już raz zmodyfikowany pod koniec stycznia tego roku – wyjaśnia radca prawny Maciej Sokołowski, zajmujący się prawem oświatowym.

Podstawy programowej nie może pisać samo ministerstwo>>

 

Regulacja w innym rozporządzeniu

Zauważa przy tym, że trudno domyślić się, dlaczego akurat te regulacje znalazły się w akcie prawnym, który nie dotyczy bezpośrednio funkcjonowania szkół w czasie pandemii. - Tym samym kwestie z jednej strony przygotowania do egzaminów, a z drugiej - egzaminów próbnych są regulowane w dwóch odrębnych aktach prawnych. Można się dopatrzyć nawet tego, że kwestia testów przygotowujących jest regulowana jednocześnie dwoma rozporządzeniami – podkreśla prawnik.

W jego ocenie niezależnie od wątpliwości co do systematyki i techniki legislacyjnej - według aktualnych przepisów egzaminy próbne można przeprowadzić w szkole, bez ograniczeń liczby uczniów, przy zastosowaniu oczywiście reżimu sanitarnego.

 

Skrócone wymogi egzaminacyjne

W związku z pandemią resort edukacji zdecydował się też zmniejszyć zakres materiału wymaganego na egzaminach. Zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o 20-30 proc.
Na egzaminach z polskiego, matematyki i języka obcego na egzaminie ósmoklasisty będzie mniej zadań, tak samo na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Na maturze nie trzeba przystępować do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Wypowiedź pisemna na maturze z polskiego zostanie ograniczona albo rozprawki, albo opowiadania. Jeśli zaś chodzi o egzamin z matematyki nie tylko będzie mniej zadań, ale będzie też mniej zadań otwartych.

 

Harmonogram egzaminów 2021

- Po dyskusji uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty. On dotąd, zgodnie z regułami, odbywał się w końcu kwietnia. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie wskazywali jednak, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładali się do nauki -  mówił w zeszłym roku minister Dariusz Piontkowski. Stąd przesunięcie terminu egzaminu ośmoklasisty.


Część pisemna egzaminu maturalnego:

  • język polski - 4 maja;
  • matematyka - 5 maja;
  • język angielski - 6 maja.


Egzamin ósmoklasisty :

  • język polski – 25 maja2021r. (wtorek)– godz. 9:00
  • matematyka – 26 maja2021r.(środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00.