W czwartkowym Dzienniku Ustaw pod pozycją 267 zostało opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Większość obostrzeń jest wydłużona do niedzieli 28 lutego, np. dla aquaparków i siłowni. Zgodnie z zapowiedziami rządu z ubiegłego tygodnia od piątku 12 lutego zostaną otwarte hotele i inne obiekty oferujące miejsca noclegowe, a także kina, teatry oraz kasyna. Choć ani premier Mateusz Morawiecki, ani minister Adam Niedzielski nie wspominali o tym, dozwolona będzie działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, np. solaria. Od 11 marca mają zostać też uruchomione leczenie uzdrowiskowe. W tym tygodniu pisaliśmy tym, że refundowane przez NFZ turnusy rehablitacyjne w uzdrowiskach są zabronione, choć można wybrać się na pełnopłatny turnusu rehabilitacyjne. Co dokładnie mówi rozporządzenie?

Zobacz w LEX: Rozporządzenie z 21 grudnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii >>

Ruszają baseny, sauny, solaria i gabinety masażu, wciąż zamknięte siłownie i aquaparki

Najwięcej przepisów dotyczących przedsiębiorców znajduje się w paragrafie 10 rozporządzenia. Za sprawą nowelizacji nadal zamknięte są aquaparki, siłownie, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem tych, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i są przeznaczone dla pacjentów, a także tych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Otwarte za to zostają baseny, ale nie tylko. Z rozporządzenia znika zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z). Od jutra zatem można korzystać też z sauny - samodzielnej, czy przy basenie, a także solarium, salonu masażu. Od 12 lutego ruszą, ale pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy klientami. To może oznaczać, że w saunie będą mogły przebywać maksimum dwie osoby. Z tej informacji cieszy się Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz inicjatywa #BeautyRazem. Już od października zabiegali oni bowiem o otwarcie gabinetów masażu i solariów.  Te usługi były zamknięte od 24 października. Niestety takiej działalności nie mogą prowadzić hotele. Jak zauważa Anna Koltan z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, działaność objęta PKD 96.04Z jest wyłączona na terenie prowadzenia usług hotelarskich. Mówi o tym par. 10 ust. 1b rozporządzenia.

Otwarte kina, teatry, ale z obostrzeniami

Nowelizacja umożliwia też prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z), a także m.in. teatrów, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Mogą działać, ale pod  warunkiem:

  1. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
  2. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  3. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków

Z tym, że odstęp 1,5 metra nie jest wymagany od osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

W hotelach połowa gości, posiłki do pokoi, ale w kasynie można grać

Tak jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, hotele i inne obiekty noclegowe mogą przyjmować gości. Na razie warunkowo - mogą udostępnić tylko 50 proc. pokoi w obiekcie  do 28 lutego. Co ciekawe  graniczenie dotyczące pokoi nie dotyczy obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których świadczone są usługi na rzecz aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej. W hotelach, jak i poza nimi, nadal nie mogą działać dyskoteki i kluby nocne. Nadal także obowiązuje zakaz podawania gościom napojów i posiłków przy stołach. Zatem hotel musi serwować śniadania, obiady i kolacje do pokoi. Z tym, że jeżeli w hotelu jest kasyno, to w końcu można z niego skorzystać. Zgodnie bowiem z nowelizacją od 12 do 28 lutego 2021 r. mogą działać  kasyna i obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (PKD 92.00.Z). Z tym, że może w nich przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna trzeba umieścić informację o limicie osób, a właściciel jest zobowiązany do podjęcia środków zapewniających jego przestrzeganie. W nowelizacji rozporządzenia z dnia 22 lutego dodano wymóg, że działalność kasyn  jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków.

Parki rozrywki zamknięte, ale otwarte korty, stoki i lodowiska na powietrzu

Do 28 lutego 2021 r. nadal obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD  93.29.B), z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich. To oznacza, że od piątku ośrodki narciarskie będą czynne legalnie. Będzie też można zagrać w tenisa na zadaszonym korcie i pojeździć na lodowisku na świeżym powietrzu. Jan Golba, burmistrz Muszyny, pyta jednak, co z lodowiskami z otwartym dachem. Jakub Kowalski,  radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, uważa, że mogą działać pod warunkiem, że dach zostanie otwarty. - Skoro działają boiska, to dziwne byłoby, że nie mogą lodowiska - dodaje mec. Kowalski. Do 28 lutego 2021 r. dozwolone jest bowiem prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD dział 93.0) bez udziału publiczności w przypadku:

  1. sportu zawodowego; zawodników pobierających stypendium sportowe; zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;  uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
  2. szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
  3. organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich,
  4. obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
  5. kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób