O zakończeniu prac na projektem, w grudniu 2020 roku, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych.  Zajmowała się tym powołana w resorcie Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Jej celem jest unowocześnienie polskiego prawa handlowego.

Jak tłumaczy resort, obecnie obowiązujący Kodeks Spółek Handlowych to zbiór przepisów uchwalonych dwie dekady temu. - Polska gospodarka przeszła w tym czasie przez proces dynamicznych zmian i wciąż nieustannie się rozwija. Przed rodzimymi spółkami pojawiło się wiele wyzwań, takich jak cyfryzacja czy wzrost inwestycji zagranicznych. Komisja pracująca na projektem wychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom środowiska przedsiębiorców, jej prace skupiały się na dostosowaniu prawa do realiów XXI wieku - napisano.

Czytaj: Nowela kodeksu spółek handlowych ureguluje holdingi>>

 


Z informacji ministerstwa wynika, że członkowie Komisji przygotowali rozbudowany projekt reformy prawa handlowego. - To największa zmiana od 2000 roku, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Dokument został poddany trwającym 45 dni konsultacjom publicznym. W ich trakcie zebrano ponad 800 uwag i komentarzy, przysłanych przez prawie 80 różnych podmiotów oraz osób fizycznych. Były wśród nich ministerstwa, kancelarie prawnicze, uniwersytety, a także stowarzyszenia pracodawców i zagraniczne izby handlowe - czytamy w komunikacie resortu.

Czytaj: Trwają konsultacje zmian w kodeksie spółek>> 

Ministerstwo Aktywów Państwowych przeprowadziło również konsultacje międzyresortowe, dzięki którym przedstawiciele aż 13 resortów mieli okazję przekazać nam swoje spostrzeżenia i uwagi. Wszystkie opinie przeanalizowane pod kątem zasadności oraz możliwości uwzględnienia w finalnej wersji projektu.

Będą dalsze prace nad prawem spółek

Ministerstwo Aktywów Państwowych deklaruje, że zakończenie prac nad pierwszym projektem zmian w Ksh nie kończy prac Komisji. Nadal aktywnie działają dwa zespoły eksperckie opracowujące rekomendacje dalszych zmian w prawie.

To zespół ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym oraz zespół ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych. Pierwszy z nich przygotował już projekty zmian dwóch rozporządzeń obejmujących zmianę wzorca umowy spółki jawnej oraz wzorca umowy spółki z o.o. Drugi zespół wypracowuje zasady przekazywania przez spółki kapitałowe dotyczących ich informacji wspólnikom lub akcjonariuszom tych spółek.

Wkrótce prace wznowić ma też zespół do spraw reformy prawa handlowego, który zajmie się porządkowaniem regulacji Ksh, między innymi tymi które sprawiają trudności interpretacyjne.