Nie będzie limitów do lekarzy specjalistów, których i tak brakuje

Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia chce nadrobić stracony przez pandemię czas i poprawić dostęp pacjentów do leczenia. Już od kwietnia znosi limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Teoretycznie więc kolejki do lekarzy powinny się skrócić, ale w praktyce mogą nawet się wydłużyć, bo brakuje lekarzy, a pacjenci nie mają podstawowej wiedzy, gdzie dane świadczenie mogą uzyskać i ile na nie będą musieli czekać.

16.02.2021

Jedna ewidencja w strefie ciągle problemem fiskusa

CIT Rachunkowość

Skarbówka regularnie podważa możliwość prowadzenia jednej ewidencji dla działalności strefowej, prowadzonej na podstawie kilku zezwoleń i decyzji o wsparciu. Czyni tak, mimo korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych – także NSA. Zdaniem ekspertów, takie podejście organów podatkowych nie ma poparcia w przepisach.

16.02.2021

Specjalny program przewiduje wsparcie dla dwustu samorządowych instytucji kultury

Samorząd terytorialny

Konkurs w ramach projektu „Konwersji cyfrowej domów kultury” ruszy w kwietniu. Rząd przewiduje wsparcie w postaci sprzętu do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online oraz rozbudowanego pakietu szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników domów, centrów i ośrodków kultury.

15.02.2021

Gminy chcą szybszego przepływu informacji na temat organizacji szczepień

Samorząd terytorialny Koronawirus

Objęcie kilku powiatów przez jeden zespół mobilny może znacząco zwiększyć koszty transportu na szczepienia – uważają samorządowcy, którzy spodziewali się utworzenia większej liczby zespołów mobilnych. Apelują też o przyspieszenie działania wojewodów, bo informacje od nich docierają do gmin czasem dopiero po dwóch tygodniach.

15.02.2021

Informacje o policyjnej interwencji dostępne czy nie - RPO pisze do komendanta

Policja

Jeden z obywateli poskarżył się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że policja odmawia mu udostępnienia informacji publicznej dotyczącej interwencji w Warszawie. Chciał m.in. poznać nazwisko i stopień służbowy interweniującego policjanta. Komendant uznał, że są to informacje przetworzone i ich nie ujawnił. Ale też nie wydał decyzji, którą można byłoby zaskarżyć.

15.02.2021

Ruszą kolejne badania przesiewowe noworodków

Opieka zdrowotna

Noworodki urodzone w tym roku zaczną być badane pod kątem SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Pozytywną decyzję w tej sprawie wydała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W tym roku badania obejmą 10 województw, w tym mazowieckie.

15.02.2021

Polisa komunikacyjna OC byłego leasingobiorcy nie wznawia się automatycznie

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Osoby, które nabyły pojazd mechaniczny z zawartą umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinny pamiętać, że umowa nie wznowi się automatycznie na kolejny rok – przypomina KNF i wzywa ubezpieczycieli do prawidłowej interpretacji przepisów. To oznacza, że były leasingobiorca, po wykupieniu auta jest jego nowym właścicielem i może zmienić ubezpieczyciela.

15.02.2021

Farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności będą szkoleni do szczepień

Zawody medyczne Koronawirus

Ministerstwo Zdrowia skierowało do publikacji w Dzienniku Ustaw projekt rozporządzenia o szkoleniu diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów, by mogli szczepić przeciw COVID-19. Rozpoczęcie tych szkoleń zaplanowane zostało na marzec 2021 r.

15.02.2021

Komitet Nauk Prawnych PAN krytykuje ministra za ingerencję w listę czasopism

Władczy akt ministra nie może być działaniem arbitralnym, sprzecznym z prawem. Czasopisma naukowe zostały dodane do wykazu, albo ich wartość punktowa została podniesiona, w sposób nietransparentny, wbrew zasadom ustalania punktacji wynikającym z powołanego rozporządzenia, celem dowartościowania wybranych środowisk - podkreśla Komitet Nauk Prawnych PAN.

15.02.2021

Rekrutacja w branży IT. Trudny rok zakończony dużymi wzrostami

Prawo pracy HR Finanse Koronawirus

W 2020 roku opublikowano łącznie blisko 34.500 ofert pracy dla branży IT. Większość z nich skierowana była do najbardziej doświadczonych kandydatów. Do 35 proc. wzrosła też liczba ogłoszeń z jasno określoną wysokością wynagrodzenia. Ponadto zmalała różnica w wysokości zarobków pomiędzy największymi miastami Polski a mniejszymi ośrodkami,

15.02.2021

Ubój rytualny nie będzie zakazany, będą zachęty do rezygnacji

Środowisko Prawo gospodarcze

Nie będzie ustawowego zakazu uboju rytualnego, nowa wersja tzw. piątki dla zwierząt nie będzie zawierała tego zakazu - poinformował w poniedziałek wiceszef klubu PiS Marek Suski. Z jego zapowiedzi wynika, że zaproponowane zostaną finansowe zachęty dla tych hodowców, którzy zrezygnują z tej formy uboju.

15.02.2021

Farmacja Polska krytykuje bałagan w finansowaniu ochrony zdrowia

Finansowanie zdrowia

Od listopada obowiązuje ustawa o Funduszu Medycznym, ale wciąż nie została powołana rada, która ma pomagać w podziale środków z niego. To powoduje, że fundusze mogą by wykorzystane z naruszeniem ustaw - alarmuje Izba Gospodarcza "Farmacja Polska". Ponadto zwraca uwagę, że w ubiegłym roku pojawiło się kilka nowych źródeł finansowania ochrony zdrowia, co wprowadza bałagan.

15.02.2021

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021

Samorząd terytorialny

Organizacje społeczne i grupy nieformalne, które w ścisłej współpracy z mieszkańcami i władzami lokalnymi chcą zmieniać najbliższe otoczenie, mogą już zgłaszać swój udział w tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Otrzymają wsparcie ekspertów zajmujących się aktywnością obywatelską i tematyką samorządową. Zwieńczeniem akcji jest coroczna nagroda Super Samorząd.

15.02.2021

Rada Przedsiębiorczości apeluje o uregulowanie pracy zdalnej w sposób elastyczny

Prawo pracy BHP Koronawirus

Rady Przedsiębiorczości ma cztery kluczowe postulaty w zakresie pracy zdalnej. Oczekuje odejścia od obowiązku określania konkretnego miejsca jej wykonywania i postuluje wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały oraz zwrot kosztów związanych z eksploatacją urządzeń niezbędnych do pracy w formie zdalnej. Chce też prowadzenia dokumentacji pracowniczej wyłącznie w postaci elektronicznej

15.02.2021

Pandemia odstrasza od własnego biznesu i wymusza restrukturyzacje

Prawo gospodarcze

W 2020 r. w Polsce założono o 12,4 proc. mniej nowych firm niż rok wcześniej, czyli o 44 tysiące. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Eksperci wskazują, że to efekt pandemii. Polacy boją się zwłaszcza inwestować w działalność gastronomiczną i związaną ze świadczeniem usług noclegowych. Nie wzrasta jednak liczba upadłości, choć przybywa firm korzystających z uproszczonej restrukturyzacji.

15.02.2021

UOKiK pyta o odpowiedzialność domów maklerskich za skutki awarii systemów transakcyjnych

Rynek i konsument Nowe technologie Finanse

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności domów maklerskich za skutki awarii systemów transakcyjnych. Według Urzędu klienci tych instytucji mogą być poszkodowani przez awarie systemów transakcyjnych, które uniemożliwiają złożenie zlecenia po cenie obowiązującej w danej chwili.

15.02.2021

Nie wszystkie osoby z rocznika 1953 dostaną wyższe emerytury

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

ZUS podał, że 68,2 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało już wyrównanie emerytury. Niektóre osoby otrzymają nawet kilkunastotysięczne wyrównanie, ale nie wszyscy. Po zestawieniu liczby 68,2 tys. podwyższonych emerytur z liczbą rozpatrzonych wniosków (100 tys.) wyraźnie widać, że tylko u nieco ponad połowy osób nowo przeliczona emerytura wyszła wyższa niż otrzymywana do tej pory.

15.02.2021

W pandemii sesje rad zdalnie i stacjonarnie, ale jedne i drugie z wątpliwościami

Samorząd terytorialny

Wielu samorządowców jest za tym, by sesje rad odbywały się z możliwością udziału zdalnego, bo forma uczestnictwa nie ma związku z zaangażowaniem. W części gmin radni nadal spotykają się, w reżimie sanitarnym, bo przy sesjach online nadal są problemy - z obrazem, dźwiękiem, brakiem połączenia, co powoduje przerwy w obradach. Radni nie lubią też wyciszania przez przewodniczącego.

15.02.2021

Chory mężczyzna ma zapłacić, mimo że nie rozumiał pism z sądu - jest skarga nadzwyczajna prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna został pozwany przez spółkę skupującą wierzytelności. Jego choroba jest jednak na tyle poważna, że nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji ani zrozumieć korespondencji z sądu. Mimo to Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wobec niego nakaz zapłaty. Prokurator Generalny wskazuje na iluzoryczne gwarancje procesowe dla pozwanego i domaga się uchylenia orzeczenia.

15.02.2021

Morskie farmy wiatrowe zapłacą dodatkowy podatek

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Ustawodawca od dłuższego czasu szukał sposobu na opodatkowanie morskich farm wiatrowych. Jako usytuowane na morzu, nie podlegały i nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Od 18 lutego będą jednak płaciły dodatkową opłatę koncesyjną. Jak twierdzą eksperci, w praktyce, mimo innej nazwy, będzie to typowy podatek - zamiast do gmin, trafi jednak do budżetu państwa.

15.02.2021