UODO radzi, jak chronić dane osobowe w kampanii wyborczej

RODO Wybory

Przepisy dotyczące wyborów tylko w ograniczonym zakresie odnoszą się do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Nie zwalnia to jednak komitetów wyborczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w kampanię wyborczą z przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Z pomocą przychodzi Urząd Ochrony Danych Osobowych, który przygotował wyborczy poradnik.

24.08.2023

Będzie można tworzyć obywatelskie społeczności energetyczne

Prawo gospodarcze

Nowelizacja Prawa energetycznego przewiduje m.in. możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych w formach spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia. Przedmiotem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej może być wytwarzanie, dystrybucja, obrót, agregacja, magazynowanie energii elektrycznej.

24.08.2023

Dla wyższej „czternastki" potrzebna nowelizacja budżetu

Finanse publiczne Emerytury i renty Administracja publiczna

Od środy obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, na podstawie którego rząd chce wydać w 2023 roku dodatkowe 9,1 mld złotych na wypłatę tzw. 14 emerytury. Jednak zdaniem prawników tych pieniędzy nie ma ani w budżecie państwa, ani w Funduszu Solidarnościowym. Żeby je pozyskać rząd musi znowelizować ustawę budżetową. Wydanie zaś takich pieniędzy na mocy rozporządzenia jest nie tylko przekroczeniem delegacji ustawowej, ale i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

24.08.2023

Zmian podatkowych nieco mniej, ale rośnie liczba kontroli

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

W pierwszym półroczu 2023 r. doradcy podatkowi i księgowi mogli nieco odetchnąć po wyjątkowo trudnym 2022 r., jednak zmian podatkowych nie brakowało. Dotyczyły one głównie porządkowania przepisów Polskiego Ładu oraz wprowadzenia fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na większe zainteresowanie fiskusa ich rozliczeniami - rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

24.08.2023

Rady do spraw Leczenia Niepłodności ciągle nie ma

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących utworzenia Rady do spraw Leczenia Niepłodności jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Zdrowia. Od kilku lat takiej rady nie powołano. - W ministerstwie podjęto działania zmierzające do ustalenia składu rady - odpowiada resort.

24.08.2023

Będą niższe ceny energii dla gospodarstw domowych

Energetyka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podnoszącą w 2023 r. progi zużycia, od których odbiorcom w gospodarstwach domowych przysługują zamrożone ceny energii. Nowe przepisy przewidują też, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej - z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh.

23.08.2023

Leki OTC będą refundowane - ustawa z podpisem prezydenta

Prawo gospodarcze Finansowanie zdrowia Farmacja

Prezydent podpisał w środę tzw. dużą nowelizację ustawy refundacyjnej, która zakłada m.in. podwyższenie marży hurtowej i zmiany marży aptecznej, bezpłatne leki dla kobiet w połogu oraz podniesienie podstawy limitu finansowania. Ustawa wprowadza też refundację leków wydawanych bez recepty (tzw. leki OTC). Zakłada również, że lekarz będzie mógł przepisać pacjentowi lek na maksymalnie 180 dni, jednak na pojedynczej recepcie będzie mogła znaleźć się ilość leku niezbędna do stosowania najwyżej przez 120 dni.

23.08.2023

Ingerencja ministerstwa klimatu w zielone certyfikaty uderzy w branżę OZE

Energetyka

Organizacje zrzeszające zarówno wytwórców, jak i odbiorców energii z OZE, apelują do rządu o powstrzymanie się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia. Ręczne sterowanie systemem zielonych certyfikatów doprowadzi do nieodwracanych szkód wśród wytwórców i zablokuje nowe inwestycje w OZE. Reputacja Polski, jako kraju otwartego na inwestycje, ponownie zostanie zachwiana - ostrzegają.

23.08.2023

Piontkowski: Wysokość nauczycielskich pensji nie zależy tylko od nas

W wielu kwestiach związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli mamy podobne zdanie. Wyraźnie jednak mówimy również o tym, że gdy wiążą się z tym dodatkowe, znaczne środki, to musimy brać pod uwagę także m.in. stanowisko Ministerstwa Finansów - mówi wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreśla też, że MEiN nie wyklucza powiązania pensji pedagogów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, ale na razie taka zmiana nie jest możliwa.

23.08.2023

NIK: W Łasku mniej świadczeń dla pacjentów przez administracyjne zaniedbania

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Problemy finansowe spółki, która przejęła prowadzenie szpitala w Łasku w ramach dzierżawy, ale także nieprawidłowości w umowie i jej przestrzeganiu pomiędzy powiatem a spółką sprawiły, że ucierpieli pacjenci. Świadczenia dla nich nie były rozszerzane, jak pierwotnie miało być, a wręcz przeciwnie – zostały w ostatnich latach ograniczone. Brakowało też sprzętu. O bolączkach szpitala w Łasku informuje NIK, który przeprowadził kontrolę.

23.08.2023

ZPPHiU: Galerie handlowe przerzucają koszty wspólne na najemców, trzeba to zmienić

Finanse Nieruchomości

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług postuluje, aby jednoznacznie określić, co można zaliczać, a czego nie – do kosztów wspólnych w galeriach handlowych. Dziś na najemców są przenoszone m.in. koszty zarobków i szkoleń personelu zarządcy, podatków od nieruchomości należnych od wynajmującego, kar administracyjnych na niego nałożonych.To sprawia, że właściciele galerii handlowych obarczają najemców wszystkimi swoimi ryzykami biznesowymi.

23.08.2023

UOKiK sprawdza, czy wzrost cen silosów był zmową producentów

Rynek i konsument Ochrona konkurencji Rolnictwo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy cenowej na rynku silosów służących do magazynowania zboża. Ma ono związek z gwałtownym wzrostem cen rynkowych, który nastąpił tuż po ogłoszeniu rządowego programu pomocy dla rolników w kwietniu 2023 r. Jeśli okaże się, że przedsiębiorcy rzeczywiście złamali prawo, grożą im surowe sankcje.

23.08.2023

Emeryci i renciści dostaną 14-tą emeryturę we wrześniu

Domowe finanse Emerytury i renty

W tym roku emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę we wrześniu. W 2023 r., w roku wyborczym, będzie to kwota wyższa niż kwota najniższej emerytury i wyniesie 2650 zł - zdecydował rząd. We wtorek, 22 sierpnia, projekty dwóch rozporządzeń w tej sprawie zostały przyjęte przez Radę Ministrów, podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego i opublikowane, a dziś weszły w życie.

23.08.2023

Opublikowano nowelizację Karty Nauczyciela oraz 18 innych ustaw

Szkoła i uczeń

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw doprecyzowuje i uzupełnia rozwiązania wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r., którą dokonano szeregu istotnych zmian, w szczególności w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa wejdzie w życie 6 września 2023 r.

23.08.2023

Opublikowano ustawę wstrzymującą wygaszanie emerytur pomostowych

Emerytury i renty

Nowelizacja przepisów o emeryturach pomostowych uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Zapewnia też ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Nowe prawo to wynik porozumienia rządu ze związkiem zawodowym "Solidarność".

23.08.2023

Rząd rozporządzeniem wyda dodatkowe 9 mld złotych na 14-tkę dla emerytów

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci i renciści dostaną w 2023 r. wyjątkowo wysoką tzw. 14-tą emeryturę: zamiast 1588,44 zł - aż 2650 zł. Na wyższą wypłatę niż minimalna emerytura w danym roku pozwala ustawa, tyle że o tym, o ile wyższe będzie to świadczenie, rząd zdecydował wczoraj w rozporządzeniu. Prawnicy mówią o wątpliwej furtce, złamaniu zasady integralności finansów publicznych i ustawowym nihilizmie prawnym. W efekcie koszt tegorocznej 14-tki wzrośnie o dodatkowe 9 mld zł - z zakładanych 11,6 mld zł do ponad 20 mld zł.

23.08.2023

Prezydencki projekt szykuje Polskę na obronę i wojnę

Samorząd terytorialny Wojsko

Dwa stany gotowości obronnej państwa, nowy system kierowania bezpieczeństwem Polski, wprowadzenie stałych dyżurów, zmiany w systemie dowodzenia sił zbrojnych – to tylko niektóre rozwiązania przewidziane w prezydenckim projekcie ustawy. Samorządowcy wskazują, że projekt budzi jednak wątpliwości związane z dublowaniem istniejących przepisów, choćby tych o zarządzaniu kryzysowym.

23.08.2023

Jeden wyrok zaoczny to za mało, żeby wyciągać wnioski w sprawie WIBOR-u

Banki Kredyty

Sąd w Zielonej Górze usunął WIBOR z kredytu złotowego. Pełnomocnicy kredytobiorców radzą jednak powściągnąć radość, bo może być przedwczesna - wydany został na razie jedynie wyrok zaoczny. Pokazuje to jednak, że WIBOR budzi coraz większe wątpliwości, a kredytobiorcy coraz częściej powołują się na niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez banki i nietransparentność wskaźnika.

23.08.2023

Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec hejtera, studenta prawa UW

Prawnicy Strefa aplikanta

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wydała decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec działacza Oskara S., który poprzez publikacje w mediach społecznościowych podał dane mogące zidentyfikować ofiarę pedofila. Po śmierci chłopca Oskar S. usunął tweeta, później ogłosił, że nie żałuje swoich wpisów. Grozi mu kara wydalenia z uczelni.

22.08.2023

Rząd nie jest w stanie uzgodnić ostatecznej wersji projektu ustawy o sygnalistach

Prawo pracy Prawo unijne

W łonie rządu nie ma jednomyślności co do ostatecznego kształtu projektu ustawy o sygnalistach – wynika z najnowszych dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ministerstwa wciąż się spierają m.in. o uzależnienie ochrony sygnalisty od wydania mu odpowiedniego zaświadczenia, a MSWiA jest przeciwne objęciu ustawą służb mundurowych. Do dziś Stały Komitet Rady Ministrów nie potwierdził tekstu projektu ustawy.

22.08.2023